Nieuws

Schauvliege gaat in op roep om bijsturing

Pieter De Groote • 4 april 2017

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. het omgevingsloket en de digitale bouwaanvraag. Vandaag publiceerde het Departement Omgeving een Technische richtlijn voor dringende omgevingsvergunningsdossiers. Zo'n omgevingsvergunning wordt in de meeste gemeentes pas op 1 juni mogelijk, maar is vandaag wel al de regel op Vlaams en provinciaal niveau. Die aanvragen zullen nog steeds via het omgevingsloket moeten gebeuren, maar de bijhorende documenten mogen tijdelijk en voor uitzonderlijke gevallen via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd. Soortgelijke maatregelen zouden deze week ook bekendgemaakt worden voor de digitale bouwaanvraag. Een en ander werd vandaag toegelicht aan NAV tijdens een onderhoud op het kabinet.

NAV is tevreden dat eindelijk gehoor wordt gegeven aan de zeer talrijke verzuchtingen van haar leden. De tijdelijke sluiting van het loket gedurende enkele dagen vorige week was immers slechts het topje van de ijsberg. Sinds de heropening blijft het klachten regenen van gebruikers die geen verandering in de werking merken t.o.v. vóór de sluiting.

 

NAV blijft waakzaam en waarschuwde de minister dat de grote problemen het vertrouwen in een goede opstart van het omgevingsloket dreigen te hypothekeren. We vragen om garanties dat er daar een betere voorbereiding zal zijn en een hogere investering in de ondersteunende ICT. Zoniet moet, zeker gezien de voorziene timing net voor het bouwverlof, de invoering terug uitgesteld worden.

NAV zal haar leden de komende dagen en weken verder blijven informeren.