Nieuws

POLO Architects wint Prijs Ruimtelijke Ordening Herentals

27 april 2017

De prijs voor het meest kwalitatief stedenbouwkundig project van de stad Herentals werd voor het eerst uitgereikt tijdens het event ‘Kernversterking in dorpen en kleine steden’, woensdag 29 maart 2017 en is een initiatief van de Gecoro Herentals i.s.m. de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de VVSG en de stad Herentals. POLO Architects nam de award in ontvangst in aanwezigheid van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Het winnende inbreidingsproject ‘Kanaalstraat’ zet in op duurzame kernverdichting.

Heel bewust verdiept POLO Architects zich steeds meer in stedenbouwkundige vraagstukken in binnen- en buitenland en richten we ons op een strategische reflectie over ruimtelijke ordening.

"Ons team stedenbouw zet met duurzame ruimtelijke strategieën in op kwalitatieve leefomgevingen voor de toekomst van onze steden, gemeenten en open ruimte. Het is de ambitie van POLO Architects om antwoorden aan te reiken op complexe ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Dit met een bijzondere aandacht voor procesverloop en implementatie, in nauwe samenwerking en dialoog met de opdrachtgever en de overheden. Ontwerpend onderzoek staat hierin centraal."