Dossier Nieuws en opinie bouwshift


De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet voor een vernieuwde aanpak van het ruimtelijk beleid zorgen. Doel is de bijkomende inname van open ruimte terug te dringen en reeds ingenomen ruimte beter te benutten. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt. Dit wordt een grote taakstelling voor de bouwsector. Via deze pagina tonen we u hoe NAV de overgang naar deze nieuwe aanpak opvolgt.Meer laden

0
1
1