Andere NAV-voordelen

8 december 2016

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

NAV-leden:
€ 1.131,87
Niet NAV-leden:
n.v.t.


Noodzakelijk verzekeren

 

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering is echter bijzonder laag. Bij arbeidsongeschiktheid beschikt u gedurende het eerste jaar maar over een wettelijke uitkering van maximum €800,00 per maand. Wat uiteraard veel te weinig is om uw maandelijkse kosten te voldoen. Als zelfstandige architect is een aanvullende verzekering dus geen verplichting maar wel een noodzaak. NAV en KBC-Verzekeringen bieden, enkel voor NAV-leden, een polis gewaarborgd inkomen aan.

 

Een interessante formule voor NAV-leden

 

Ook dit jaar slaan NAV en KBC de handen in elkaar voor de verzekering gewaarborgd inkomen. De grootste troeven van deze verzekering:

  • Een lage prijs
  • Geen leeftijds- of geslachtscategorieën
  • Geen instapleeftijd
  • Een korte eigen risicotermijn (slechts 30 dagen)
  • Geen medische formaliteiten, wel medische vragenlijst

 

De polis gewaarborgd inkomen zonder medische formaliteiten

 

De verzekering gewaarborgd inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Zowel blijvende als tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd. De uitkering die u ontvangt, staat in functie van de graad van arbeidsongeschiktheid.

 

De vergoeding wordt berekend op basis van een jaarlijks geïndexeerde jaarrente. In 2016-2017 bedraagt deze 25.022,29 euro, met een jaarlijkse indexering van 2%. Deze uitkeringen zijn cumuleerbaar met de uitkeringen van de sociale voorzieningen. De eigen risicotermijn bedraagt 30 dagen. Dit is de periode na het ontstaan van een verzekerd schadegeval waarbinnen geen vergoeding verschuldigd is.

 

De eindleeftijd voor de reeds aangeslotenen bedraagt 65 jaar. Na die datum is er geen uitkering meer verschuldigd.

 

Deze verzekering is voor de fiscus in te brengen als beroepskost.

 

Een concurrentieel aanbod

 

Uit de vergelijking met gangbare individuele polissen wordt één en ander snel duidelijk. Voor een verzekerde jaarrente van 25.022,29 € (2016-2017) betaalt men jaarlijks doorgaans:

 

LEEFTIJD      INDIVIDUELE VERZEKERING          NAV POLIS

25 jaar         1.306,31 euro                                   1.131,87 euro*

35 jaar         1.581,16 euro                                   1.131,87 euro*

45 jaar         1.612,40 euro                                   1.131,87 euro*

*Jaarpremie 2016-2017 - taksen inbegrepen

 

Jaarlijkse indexering

 

Elk jaar is er een indexatie van 2% op de premiebijdrage en op de verzekerde jaarrente:

 

VERZEKERDE       JAARRENTE             PREMIEBIJDRAGE

2016-2017           25.022,29 euro        1.131,87 euro*

2017-2018           25.522,84 euro        1.152,51 euro*

2018-2019           26.033,30 euro        1.173,56 euro*

2019-2020           26.553,96 euro        1.195,03 euro*

*Jaarlijks te betalen via NAV.

 

Het verloop van uw aansluiting

 

Via KBC-Verzekeringen ontvangt u een informatiepakket met daarin:

 

Verzekeringsvoorstel
Dit vult u in en stuurt u terug naar het bevoegde KBC- Verzekeringskantoor, waar men uw lidmaatschap zal controleren.

 

Algemene polisvoorwaarden
Het ondertekende verzekeringsvoorstel is voor KBC-Verzekering het signaal dat uw polis ingaat. Omdat het hier over een groepspolis gaat is de jaarlijkse vernieuwingsdatum voor iedereen 1 juli. Een betalingsaanvraag zal u dan jaarlijks door het NAV worden opgestuurd waarbij u na betaling een verzekeringsfiche ontvangt.

 

Interesse?

 

U hebt interesse in dit aanbod? Of u hebt reeds een polis gewaarborgd inkomen maar u vindt onze polis terecht goedkoper en efficiënter? Om dit praktisch af te handelen neemt u best rechtstreeks contact op met:

Van Durme BVBA

Antwerpsesteenweg 574, 9040 ST-AMANDSBERG

tel. 09 218 89 90 • fax 09 218 89 91

vandurme@verz.kbc.be


terug naar overzicht