Andere NAV-voordelen

RENOVATE! - Studio LENS°ASS

Bart Lens

NAV-leden:
€ 22,60
Niet NAV-leden:
€ 28,25


Verbouwen is geen tweederangs opdracht. Terwijl bij nieuwbouw vaak een referentiekader
ontbreekt is bij renovatie en restauratie het "aanwezige" het uitgangspunt. Lens en Prinsen en hun equipe tonen ons wat omgaan met bouwkundig erfgoed betekent. Er wordt niet vertrokken vanuit een nostalgische attitude; de taak van de architect is het gebouw goed te begrijpen en het door te geven aan de volgende generatie. Vooreerst elimineren wat storend is om vervolgens toevoegingen aan te brengen met de grootste zorgvuldigheid. Dit vraagt een attitude van respect waarbij het bestaande in balans wordt gebracht met het nieuwe. Juist dit evenwicht vraagt vakkennis op verschillende niveaus: van ruimtelijk inzicht tot beheersing
van de verschillende materialen met de bijhorende details. Het aanpassen aan de actuele
noden en woonbeleving weet studio Lens°ass in harmonie te brengen met de historische dimensie.


terug naar overzicht

Verwerking van uw bestelling:
NAV bezorgt uw bestelling aan LENS°ASS ARCHITECTEN , waarna u een betalingsaanvraag ontvangt van hen. De verzending van het boek gebeurt door LENS°ASS ARCHITECTEN.