POLL Toegankelijkheid: in elk ontwerp van een publiek gebouw?

Neemt u toegankelijkheid mee in elk ontwerp van een publiek gebouw?