Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Waterbewust bouwen

Omgaan met huishoudelijk afvalwater

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening


Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?


Sociaal en juridisch statuut

De architect-ambtenaar


BTW in de bouw

BTW-voeten


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Architect in de praktijk

De infiltratiewaaier


Architect in de praktijk

De GSV Hemelwater stap-voor-stap


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Waterbewust bouwen

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


Wetgevend kader

De watertoets


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


EPB-software

Verfijningen vanaf januari 2016: enkele wijzigingen in de EPB-rekenmethode (residentieel)


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Architect in de praktijk

Wat je moet weten over het Waals wetboek Ruimtelijke Ordening


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


VEA & EPB-software

Materiaaldatabank epbd.be


Ontwerpparameters - bouwschil

Gecertificeerde lamda-waarde, gedeclareerde lambda-waarde en de rekenwaarde?


Ontwerpparameters - bouwschil

De Vlaamse dakisolatienorm


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelingen in 2017?


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Architect in de praktijk

Nieuwe vrijstellingen vanaf juni 2017 op vlak van archeologie


Regenwater

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen


Architect in de praktijk

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


Architect in de praktijk

Muurovernames


NAV billboards - publicaties in postervorm

De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De stedenbouwkundige vergunning in het Waals gewest


Interessante Publicaties

Waterwegwijzer voor architecten


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 20 (apr-mei-jun 2011)


NAV publicaties

Infiltratiewaaier: Overzicht verschillende types infiltratiesystemen

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.


NAV publicaties

De Stedenbouwkundige Vergunning in Wallonië

Dient u wel eens een bouwaanvraag in aan de andere zijde van de taalgrens? Dan zal u vast al gemerkt hebben dat de administratieve verplichtingen en de procedures in Wallonië anders zijn. Sinds 1996 is het ruimtelijke beleid in de verschillende gewesten immers op een andere leest geschoeid.


gewestelijke stedebouwkundige verordening hemelwater

Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater

Er bestonden twee aanstiplijsten (bouwen - verkavelen) waarmee aanvragers na kunnen gaan of hun ontwerp voldoet aan de gewestelijke verordening hemelwater. Deze aanstiplijsten werden nu herwerkt tot addendum B25 bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.
De lay-out en de terminologie van het nieuwe addendum werd afgestemd op de omgevingsvergunning.


Nieuws

41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen.


Nieuws

300 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Het probleem is de auto, niet de rijstroken'

Wie van Leuven via de E40 naar Brussel rijdt, beschikt straks niet langer over zes maar vier rijstroken.


Nieuws

VCB over Vlaams klimaatbeleid: 'Voer geen paniekbeleid'

De Vlaamse Confederatie Bouw dringt aan op gebruik van juiste cijfers bij uitwerking van Vlaams klimaatbeleid.


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


Nieuws

VUB: ‘De circulaire economie is de toekomst van PPS'

VUB-prof Lieven De Moor onderstreept het belang van een ‘circulaire’ benadering, waarbij recyclering centraal staat. "Helaas zijn belangrijke actoren – waaronder de overheid – daar moeilijk toe aan te zetten."


Nieuws

Btw-tarief 12% voor privaat initiatief sociale huisvesting

Door middel van de programmawet 2017 is een fiscale stimulans ingevoerd om projectontwikkelaars, privé-investeerders,… aan te moedigen om woningen of wooncomplexen te realiseren en deze vervolgens te verhuren aan sociale actoren.


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag sinds donderdag overal verplicht

Voor de omgevingsvergunning zelf moet u echter op veel plaatsen nog even geduld oefenen. Informeer u dan ook goed.


Nieuws

Regenwaterput bij nieuwbouw tegen 6% btw?

Onduidelijkheid. Volgens sommigen zou er sprake zijn van een aparte btw-regeling. De levering en plaatsing van een regenwaterput of -installatie zou bij nieuwbouw dan kunnen gebeuren tegen 6% btw.


Nieuws

'k Vraag het aan: Leo van Broeck aan Xaveer de Geyter

“Wat is jouw visie op verdichting, ruimtegebruik en natuur, zowel in Vlaanderen als in België?"


Nieuws

Eerste maatregelen goedgekeurd voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

Bart Eeckhout: ‘Het gerommel stopt niet’

De hoofdredacteur van De Morgen zag tijdens 'Vlaanderens mooiste' een lang niet altijd fraai beeld van Vlaanderen.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.


Interview

BLAF architecten: 'Duurzame architectuur als sluitsteen'

BLAF architecten, in 2013 nog genomineerd voor de Jo Crepain Prijzen, vervullen al jaren een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam bouwen.


Nieuws

Oplossing voor Pur en Pir-problemen bij Vlaamse overheidsopdrachten

Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen Pur en Pir.


Nieuws

DBA en energieperstatiedatabank niet meer automatisch gekoppeld


energiebewustontwerpen

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging


Nieuws

Sociale huisvestingsproject in Liedekerke wint provinciale architectuurprijs

Het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke is de winnaar van de provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2017.


Architectuur

Schumanplein verandert van druk rondpunt in ontmoetingsplein

Samen met de Deense architecten van COBE heeft BRUT de internationale wedstrijd voor de heraanleg van het Schumanplein in Brussel gewonnen.


Architectuur

Kindercampus VUB verkozen tot Brussels voorbeeldgebouw

De campus is een ontwerp van cuypers & Q architecten.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket.


omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning: algemene invoering uitgesteld tot 2018

Na aandringen door NAV werd er vandaag een decreet gestemd voor een uitstel van de algemene invoering van de omgevingsvergunning.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

100 bladzijden

Dat is het aantal bladzijden met alle opmerkingen die we ontvingen naar aanleiding van een enquête over de digitale bouwaanvraag.