Infosessie

EPB en Water voor starters

Do 13 Oktober 2016
Gent
Zebrastraat
Do 20 Oktober 2016
Kessel-Lo
De blauwput

Als starter-architect word je geconfronteerd met energiezuinig en waterbewust bouwen. De rol van de architect als ontwerper en raadgever is hier cruciaal.

 

We starten met een overzicht van de taken van de architect binnen de EPB-regelgeving. Wie doet wat in het verhaal en is de architect rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk?
 

De EPB-regelgeving is van kracht sinds 2006 en is voortdurend in beweging. Vanaf wanneer zijn welke eisen van toepassing en voor welke aard van werken? Wat zijn de doestellingen voor 2021 bij nieuwbouw en welke wijzingen zullen er zijn vanaf 1 januari 2017? Ook voor het bestaande woningpark worden meer eisen opgelegd. Zo kwam er vanaf 2015 een nieuwe aard van werken bij: de ingrijpende energetische renovatie.
 

Voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren residentiële projecten met bouwaanvraag is vanaf 1 januari 2016 een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag met mechanische debietmetingen verplicht. Daarmee wil men de kwaliteit van de ventilatiesystemen verhogen. Heeft de architect ook hier een bijkomende taak?

 

Sinds januari 2014 is er een nieuwe Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) hemelwater van kracht, en die is van toepassing op alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en meldingen, en op alle verkavelingsaanvragen waarbij aanleg van nieuwe wegenis voorzien is. De GSV hemelwater legt onder andere bepalingen op omtrent de scheiding van hemelwater en afvalwater en het verplicht hergebruiken, infiltreren en bufferen van (niet-verontreinigd) hemelwater.

 

We lichten de voornaamste aandachtspunten van deze wetgeving toe. Wat is het toepassingsgebied van de verordening? Wat zijn de voornaamste bepalingen? En hoe bereken ik de afwaterende oppervlakte?

 

Vervolgens focussen we op de toepassing van infiltratievoorzieningen. We bespreken de verschillende vormen van infiltratievoorzieningen en lichten de voornaamste aandachtspunten toe bij de uitvoering ervan.

terug naar overzicht

Praktisch

Data & locatie

Do 13 Oktober 2016: Gent
Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

 

Do 20 Oktober 2016: Kessel-Lo
De blauwput, Martelarenlaan 11A , 3010 Kessel-Lo

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18u30 en aanvang presentaties om 19u00 stipt.
Het einde is voorzien omstreeks 21u00 met aansluitend een netwerkmoment.

Genodigden

Gratis en exclusief voor startende architecten. (Je hoeft geen NAV-lid te zijn.)

Meer info

NAV vzw - Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel - Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Permanente vorming

Voor architecten

Voor deze sessie is de erkenning aangevraagd. Momenteel wachten wij op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra deze het aantal punten heeft toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden via deze website.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.