Dossiers

Bouwshift

De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft er naar om de verdere inname van ruimte tegen 2040 naar 0 ha per dag te herleiden.

Alle artikels

Klimaat en energie

Duurzaamheid ligt ons allen nauw aan het hart. De klimaatuitdagingen zijn groot, de wegen ernaartoe divers. Circulariteit, energiebewust ontwerpen, beter renoveren, een geïntegreerd ruimtelijk ordenings- en mobiliteitsbeleid... Onze standpunten en visies hierover vind je in dit dossier.

Alle artikels

Wedstrijden

Ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuuropdrachten scheppen kansen, en scherpen de creativiteit aan. Maar als ze niet oordeelkundig worden aangepakt, dreigen ze te ontsporen. NAV zet zich daarom in voor een duurzamere aanpak.

Alle artikels

Een vlot voortraject voor vergunnings-aanvragen

Een kwalitatieve, respectvolle relatie tussen lokale besturen enerzijds en architecten en vastgoedprofessionals anderzijds biedt de beste garantie op geslaagde bouwprojecten.

Alle artikels

Corona

De coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen. Op deze pagina geven we jou als architect het meest actuele overzicht van richtlijnen, steunmaatregelen en ontwikkelingen.

Alle artikels

Relance

De COVID19-crisis vertroebelt de economische vooruitzichten. Gezien de bouwsector een belangrijke economische motor is, dringt NAV aan op een relancebeleid met belangrijke stimulansen voor de bouwsector.

Alle artikels

Collectieve belangenbehartiging

Voor onze belangenbehartiging staat NAV sterk samen met:

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.