NAV Memo

De nieuwe verplichte verzekering. Wat verandert er voor u als architect?

Inschrijven

Ma 4 Juni 2018
Leuven
Provinciehuis Leuven
Di 5 Juni 2018
Heusden-Zolder
CeDuBo
Do 14 Juni 2018
Antwerpen
Elzeveld
Di 19 Juni 2018
Sint-Denijs-Westrem - wachtlijst
KBC arteveldetoren

Op 1 juli 2018 wordt een nieuwe wet van kracht die naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid. Die heft een jarenlange discriminatie (ten dele) op.


Tot nu toe moest immers enkel de architect verplicht zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren. Bij schade werd dan ook (vaak ten onrechte) met de vinger gewezen naar de architect. Daar komt met deze wet verandering in!

 

Op vrijdag 27 april besliste de ministerraad daarnaast over een tweede wetsontwerp die alle dienstverleners in de bouw oplegt zich verplicht te verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Tijdens deze memo gaan we in op de nieuwe wetgeving. Wat betekent dit nu voor de architect? Op wie is de wet Peeters-Borsus en het nieuwe wetsontwerp Ducarme van toepassing? Wat als een aannemer toch niet verzekerd is? Moet de architect dit controleren? En betekent dit opnieuw een bijkomende taak voor de architect?...

 

Meester Gert Geerts (GSJ Advocaten) gaat er graag op in en stelt de nieuwe wetgeving aan u voor. In een panelgesprek geven de verzekeraars Protect, Euromaf en AR-CO, verzekeringsmakelaar CEA en controlebureau SECO hun visie. Tevens geven zij zeer concrete tips en tricks hoe om te gaan met deze nieuwe situatie. Ook NAV zelf schuift aan voor de syndicale duiding.

 

 

terug naar overzicht

Programma

18u00

Ontvangst

19u00

Verwelkoming

19u10

De nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector

I. Het kader
II. De wet Peeters-Borsus en het nieuwe wetsontwerp Ducarme
III. Praktische aandachtspunten voor de architect

Meester Gert Geerts, GSJ advocaten

20u10

Een panelgesprek met experten

In een panelgesprek geven de verzekeraars Protect, Euromaf en AR-CO, verzekeringsmakelaar CEA en controlebureau SECO hun visie. Ook NAV zelf schuift aan voor de syndicale duiding.

21u00

Praktijkmarkt met netwerkmoment

22u00

Einde

Praktisch

Data & locatie

Ma 4 Juni 2018: Leuven
Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1

 

Di 5 Juni 2018: Heusden-Zolder
CeDuBo, Industrieterrein De Schacht 1112

 

Do 14 Juni 2018: Antwerpen
Elzeveld, Lange Gasthuisstraat 45

 

Di 19 Juni 2018: Sint-Denijs-Westrem
KBC arteveldetoren, GPS adres: Adolphe P├ęgoudlaan

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18u30. Verwelkoming om 19u00 stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

De sessies zijn gratis voor NAV-leden.
Niet-leden betalen 20 EUR aan de ingang.

Meer info

NAV - Tel. 02 212 26 99 - info@nav.be


Inschrijven

Inschrijven voor deze activiteit

 
NAV-lidmaatschap:

  (enkel inschrijven via lidnummer)

Gegevens deelnemer
Voornaam: *
Naam: *
Lid: *

Lidnummer:


Bedrijfsgegevens
Bureau:
Adres: *
Postcode: *
Gemeente: *
Tel:
E-mailadres: *
BTW:
Locatie
Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Dan kan u hier al uw vraag formuleren en ontdekt u het antwoord op tijdens de infosessie.

 

Uw vraag:
Opmerkingen:
* Verplichte velden
 
Opgelet: Na uw inschrijving ontvangt u een mail voor de goede ontvangst van uw inschrijving.
Een definitieve bevestiging van uw inschrijving met routeplan volgt per post en/of per mail.
Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.