Infosessie

Ontwerpen met staal - Vuistregels voor een geslaagd resultaat

Di 15 November 2016
Affligem
Montil

De Staalbouwdag is een unieke gelegenheid om je staalkennis bij te schaven en je te inspireren rond de hedendaagse mogelijkheden bij het ontwerpen met staal.

NAV organiseert in samenwerking met Infosteel tijdens de Staalbouwdag meerdere lezingen waarbij architectuur en techniek op de agenda staan.

 

Tijdens drie lezingen verneem je de hedendaagse mogelijkheden en de te respecteren vuistregels bij het ontwerpen met staal:

  • Corten-staal: 10 vuistregels voor een geslaagde toepassing
  • Case: Van bungalow tot woning met architectenkantoor
  • Voorgelakt staal: Denk buiten de (industriële) box!

 

Staalbouwdag

Voor en na afloop van de NAV infosessie kan je de andere infosessies bijwonen en de StaalbouwExpo bezoeken. Bekijk hier het volledige programma.

terug naar overzicht

Programma

09u00

Ontvangst NAV

11u25

Verwelkoming door NAV in de grote zaal

11u30

Corten-staal: 10 vuistregels voor een geslaagde toepassing

Weervast staal, vaak aangeduid als corten-staal, staat jaar na jaar meer in de belangstelling. Deze sessie geeft de belangrijkste do’s en dont’s mee om tot een succesvolle toepassing te komen met de nadruk op de ontwerpaspecten.

Dhr. Koen Michielsen - Infosteel

11u50

Transformatie van een woning met staal en glas

Een bungalow uit de jaren '60 werd uitgebreid met een modern en open architectenkantoor en er mee tot een uniform geheel getransformeerd. Stalen gevelbekleding en staalconstructie boden in deze verbouwing bijzondere voordelen (budget, detaillering, ...) en gaven het gebouw de gewenste "Case Study House" uitstraling.

arch. Tom Verheyen - Max 8 architecten

12u10

Voorgelakt staal: Denk buiten de (industriële) box!

Wanneer men spreekt over voorgelakt staal krijgt men vaak met allerlei vooroordelen te maken. Een daarvan is het verkeerde idee dat de toepassing ervan louter voorbehouden zou zijn aan industriële gebouwen. En zelfs in een industriële toepassing heeft het materiaal nog te vaak een saaie reputatie. Redenen genoeg dus om de andere kant van ontwerpen in voorgelakt staal te tonen en buiten de klassieke patronen te denken.

Dhr. C. Christiaens – Tata Steel

12u30

Prijs 'Voorgelakt staal'

Voorstelling van de projecten.

Praktisch

Data & locatie

Di 15 November 2016: Affligem
Montil, Moortelstraat 8

Tijdstip

U kan zich aanmelden aan de NAV-balie vanaf 09.00u tot 11.30u.
De NAV-infosessie start om 11.25u in de grote zaal.
De andere lezingen en de Expo kan u doorlopend bezoeken van 09.00u tot 18.30u.

Deelnameprijs

De toegang is gratis mits voorafgaandelijk inschrijven.

Meer info

NAV, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Permanente vorming

Voor architecten

Voor deze sessie is de erkenning aangevraagd. Momenteel wachten wij op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra deze het aantal punten heeft toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden via deze website.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Gemandateerd door:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.