© Schutterstock

Colloquium

Oei, mijn bouwheer begaat een bouwovertreding?!

Vr 9 december 2016
Gent
MSK Gent - Hofbouwlaan 28 - 9000 Gent

Oei, mijn bouwheer begaat een bouwovertreding?!

  • Met de omgevingsvergunning verstrengt ook de handhaving… ook voor u als architect?
  • Wat kunnen we leren van de EPB handhaving?

 

Als architect bent u wettelijk verplicht de werken te controleren, maar bent u niet continu aanwezig op de werf. Wat wanneer u als architect voor voldongen feiten wordt geplaatst wanneer zaken niet zijn uitgevoerd volgens de stedenbouwkundige vergunning?

 

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. Overtredingen zullen vanaf dan vaker tot een sanctie leiden dan nu het geval is. Zo is er de verschuiving van een gerechtelijke naar een bestuurlijke handhaving.

De wetgever hoopt zo de straffeloosheid te bannen. Nagenoeg elke overtredeing zal voortaan een boete tot gevolg hebben.

Wat is hiervoor de procedure? Welke bestuurlijke maatregelen kunnen na 23 februari worden genomen? Hoe zit het nu met de herstelprocedure voor de rechtbank?

 

Ook m.b.t. de energie-eisen is het interessant dit thema onder de loep te nemen.

Het is dan wel de aangifteplichtige die wettelijk verplicht is de epb-eisen na te leven. Maar de architect heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de epb-eisen en zijn bouwheer te informeren en te waarschuwen.

Wat als in de praktijk blijkt dat niet alles is uitgevoerd zoals voorgeschreven en de epb-eisen niet gehaald worden? Komt u dan als architect mee in de vuurlinie terecht?

 

Alle toelichtingen worden gegeven door experts die elk vanuit hun eigen werkveld omschrijven wat het handhavingsbeleid betekent voor de architect.

terug naar overzicht

Programma

12u45

Ontvangst

13u15

Verwelkoming

13u20

Het handhavingsbeleid in het kader van de omgevingsvergunning

Algemeen kader
Wat zijn de grote krachtlijnen?
Beleidsvisie op omgevingshandhaving
Strategische doelstellingen

Dhr. Thomas Sterckx, Juridisch Raadgever Kabinet Omgeving.

13u40

Wanneer een architect opgevolgd wordt door een andere architect ...

Het hoort tot de wettelijke taken van de Orde van Architecten om erop toe te zien dat de wet van 20 februari 1939 wordt nageleefd.
Welke actie worden er daartoe door de Orde ondernomen?
Wat zijn haar ervaringen en verzuchtingen?

Door arch. Peter Van Bragt – Raadslid van de Orde van Architecten, Provinciale Raad van Antwerpen

14u00

Bestuurlijke handhaving : Weg met de straffeloosheid ! (deel1)

Het Handhavingsdecreet van de Omgevingsvergunning zal een verschuiving met zich meebrengen van een gerechtelijke naar een bestuurlijke handhaving. Dit zal tot gevolg hebben dat de straffeloosheid verdwijnt en nagenoeg elk stedenbouwkundig misdrijf financieel beboet zal worden. Wat is hiervoor de procedure? Welke bestuurlijke maatregelen kan de ambtenaar nemen? Hoe zit het nu met herstelprocedure voor de rechtbank? En tot slot worden enkele praktijkgevallen toegelicht.

Door Mr. Yves Loix & Mr. Jo Van Lommel GSJ-advocaten

14u45

Pauze

15u15

Bestuurlijke handhaving : Weg met de straffeloosheid ! (deel2)

Door Mr. Yves Loix & Mr. Jo Van Lommel GSJ-advocaten

15u40

epb-wetgeving en -handhaving – historiek en stand van zaken

De EPB wetgeving voorziet sinds 2006 sancties bij niet conformiteiten.
Wat waren de motivaties voor de gevolgde aanpak? Wat zijn de ervaringen in de praktijk? Welke evoluties stelt me vast?

Door dr. ir.arch. Peter Wouters – Directeur Ontwikkeling en Valorisatie WTCB

16u10

Verantwoordelijkheden van de betrokken partijen in de epb-regelgeving

Door Mr. Sven Vernaillen – GSJ-advocaten

16u30

Wat als … het misloopt?

Aan de hand van enkele concrete vragen wordt er nagegaan in welke omstandigheden en in welke mate de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect tussenkomt in de handhavingsproblematiek.

Door Dhr. Michel Van Droogenbroek – Managing Director CEA Belgium

16u40

Vragenronde

16u50

afsluitende drink

17u30

einde

Praktisch

Data & locatie

Vr 9 december 2016: Gent
MSK Gent - Hofbouwlaan 28 - 9000 Gent, Hofbouwlaan 28 te 9000 Gent

Tijdstip

Ontvangst vanaf 12u45.
Verwelkoming om 13u15 stipt, einde om 17u30.

Genodigden

De namiddag is exclusief voor architecten en ingenieur-architecten.

Deelnameprijs

NAV-leden betalen 40 EUR excl. BTW , Niet NAV-leden betalen 85 EUR excl. BTW na ontvangst van de factuur,

Hierin zijn inbegrepen:
welkomstkoffie, deelname aan het colloquium, syllabus*, koffiepauze en de afsluitende netwerkdrink.
* De syllabus is niet afzonderlijk te bestellen.

Permanente vorming

Voor architecten

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. De commissie kende 3 punten toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw OvA-stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.


Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 1 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer noteert. Later kan uw rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van:

Gemandateerd door:

GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.