Vormingssessie

a+A - Voor architecten die geen tijd verspillen met het warm water uit te vinden

Di 17 Januari 2017
Kortrijk
Do 19 Januari 2017
Antwerpen
Di 24 Januari 2017
Aarschot
Do 26 Januari 2017
Gent

Bij het verlaten van de schoolbanken worstelen vele startende architecten met dezelfde vragen. Met de insteek dat niet iedereen het warm water hoeft uit te vinden organiseert Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) exclusief voor jonge architecten a+A.

 

a+A is een lerend netwerk waar jonge architecten onder begeleiding van enkele ervaren architecten gedurende vijf maandelijkse bijeenkomsten ervaringen en gedachten uitwisselen. Op de agenda geen theoretische benaderingen, wel uitwisseling van praktijkinformatie. In een losse sfeer verneem je hoe je typische valkuilen kan vermijden en hindernissen vlotter te nemen waarmee je als jong architect vroeg of laat in aanraking mee komt.

 

Praktisch

Wie kan deelnemen?

Stagiairs en startende architecten tot max. 2 jaar ervaring na de stage.
Let wel, het aantal is beperkt tot 20 architecten per locatie.

 

Wie zijn de P/Meters?

De p/meters zijn ervaren architecten met een eigen bureau. Zij geven uit hun beroepspraktijk op vrijwillige basis hun ervaringen, tips en advies mee over de knelpunten die worden aangehaald. Dit niet in de vorm van vaderlijke raad maar als collega-architect.

 

Periodiciteit

Vijf maandelijkse bijeenkomsten van januari 2017 t.e.m. mei 2017.

Aangevuld met een excursie op zaterdag 24 juni 2017.

Data zijn terug te vinden onder het jaarprogramma.

 

Tijdstip

Iedere bijeenkomst is er om 18.30u een ontvangst met broodjes. De sessie zelf start stipt om 19.00u en duurt tot +/-21.30u.

 

Locaties

a+A wordt aangeboden te Wilrijk, Gent, Aarschot & Kortrijk.

 

Deelnameprijs

250 EUR excl. Btw.

Dit omvat: catering, syllabi, excursie & gastsprekers.

 

Thema's van de bijeenkomsten:

  • Ieder onderwerp wordt door een gastspreker toegelicht en aangevuld met praktijkvoorbeelden:
  • Wat zijn de voor- of nadelen te werken binnen een groot of klein kantoor?
  • Ben je als architect nu een kunstenaar, ondernemer of administrator?
  • Hoe bereken ik een correcte ereloon?
  • Wat mùoet er nu allemaal in dat contract staan?
  • Zijn er alternatieven voor het zelfstandigen statuut?
  • Organiseer ik mijn boekhouding zelf of speek ik een boekhouder aan?
  • Moet ik perse een eigen bureau uit de grond stampen?
  • Een samenwerking met andere architecten is dit een illusie?

 

Excursie:

Zaterdag 24 juni sluiten we de reeks af met een excursie.

De voorgaande edities stonden ondermeer op het programma:

bezoek aan Villa Cavroix, Dossin kazerne, WDT-loods, Museum M, architectenbureau ELD partnership, EPC drukkerij, Open Leercentrum, Gentse Boekentoren, Umicore, MAS etc.

 

Inschrijven

Om in te schrijven voor de editie 2017 Klik hier »

Na jouw inschrijving krijg je met de post een schriftelijke bevestiging met bijhorende factuur toegestuurd.

terug naar overzicht

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.