Evenement

Ontmoet en adviseer bouwheren op de bouwbeurs van Roeselare

Za 4 Februari 2017
Roeselare
Bouwbeurs Roeselare
Vr 10 Februari 2017
Roeselare
Bouwbeurs Roeselare
Za 11 Februari 2017
Roeselare
Bouwbeurs Roeselare

Wie wil de toekomstige bouwer of verbouwer te woord staan op onze vernieuwde NAV stand tijdens de bouwbeurs Roeselare? De bouwbeurs trekt jaarlijks tal van nieuwsgierige bezoekers en is the place to be om nieuwe contacten te leggen!

Het netwerkevent om de bouwheer te overtuigen en te inspireren om samen met werken met een kwalitatieve architect gaat door op 4-5-6 en 10-11-12 februari 2017. Gelieve in te schrijven met de tijdstippen die voor u haalbaar zijn, en dit ten laatste voor 16 december 2016.

Opmerking:
U moet zich verplicht voor twee aansluitende tijdsblokken inschrijven (dus min. 2u30 permanentie), inschrijving is beperkt tot max. twee aansluitende tijdsblokken per dag.

terug naar overzicht

Praktisch

Data & locatie

Za 4 Februari 2017: Roeselare
Bouwbeurs Roeselare,

 

Vr 10 Februari 2017: Roeselare
Bouwbeurs Roeselare,

 

Za 11 Februari 2017: Roeselare
Bouwbeurs Roeselare,

Tijdstip

4-5-6 februari
telkens tussen 14u00-19u00

10 februari
tussen 14u00-20u00 (Nocturne)

11-12 februari
telkens tussen 14u00-19u00

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.