Studiedag

JURIDISCHE OPLEIDING GERECHTSDESKUNDIGEN

Vr 6 maart 2020
Gent
Gerechtsgebouw
Vr 13 maart 2020
Gent
Gerechtsgebouw
Vr 20 maart 2020
Gent
Gerechtsgebouw
Vr 27 maart 2020
Gent
Gerechtsgebouw
Vr 24 april 2020
Gent
Gerechtsgebouw

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

- de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,

- het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,

- de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,

- het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,

- de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,

- de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

 

 

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid of gecoöpteerd lid van de NCDAB vzw.

 

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen.

 

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

terug naar overzicht

Praktisch

Data & locatie

Vr 6 maart 2020: Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401

 

Vr 13 maart 2020: Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401

 

Vr 20 maart 2020: Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401

 

Vr 27 maart 2020: Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401

 

Vr 24 april 2020: Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401

Tijdstip

De cursus gaat door in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401.
De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 6, 13, 20 , 27 maart met examen op 24 april 2020 (van 10:30 tot 15:30 uur).

Deelnameprijs

Voor leden NCDAB: 1.060,00 €
Voor leden NAV en leden FEBEX: 1.360,00 €
Voor niet-leden: 1.740,00 €

Meer info

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen via mail naar info@ncdab.be