Infosessie

Hoe een goed binnenmilieu creëren in drukbezette ruimten?

Wo 12 februari 2020
Zottegem
KA Zottegem
Wo 19 februari 2020
Schoten
KA Schoten
Di 3 maart 2020
Kortrijk
Hotelschool Rhizo
Wo 11 maart 2020
Diest
CVO De Oranjerie

Een gezond gebouw staat of valt met de kwaliteit van het binnenmilieu. Bij een gezond binnenmilieu denken we spontaan aan een goed werkend en onderhouden ventilatiesysteem op maat van het gebouw en de bewoners. Maar ook akoestisch comfort, thermisch comfort, licht, buitenluchtkwaliteit, aanwezige inrichtings- en afwerkingsmaterialen hebben onder andere een invloed op het uiteindelijk welbehagen en functioneren van de gebruiker.

 

De rol van de architect bij het maken van goede, ‘gezonde’ keuzes is dan ook heel belangrijk.

Uit een enquête bij architecten blijkt dat het binnenmilieu in veel gebouwen nog toe is aan optimalisatie.

Deze infosessie geeft u een handleiding in het herkennen, vermijden en aanpakken van binnenmilieu gerelateerde problemen. Om zodoende een gezond en comfortabel binnenmilieu in gebouwen te bevorderen. 

 

Deze infosessie kadert in het project Binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

terug naar overzicht

Programma

13u30

Ontvangst

14u00

Verwelkoming

14u05

Ventileren en binnenmilieu

Context en koppeling met de resultaten uit de bevraging binnenluchtkwaliteit
• Belang van gezonde binnenluchtkwaliteit en voornaamste vervuilingsbronnen
• Analyses impact ventilatie adhv metingen in een school met de indoor@box van Departement Omgeving

Dr. Marianne Stranger – Vito

14u30

Ventileren en een gezond geluidsklimaat

• Wat is geluid? De impact van ventilatie- en omgevingslawaai op het oor en het lichaam in zijn geheel
• Organisatorische maatregelen in moderne gebouwen en de specifieke aandachtspunten voor architecten in functie van een gezond geluidsklimaat.

Prof. dr. Bart Vinck – Ugent

14u55

Ventilatie als middel om binnenluchtkwaliteit te bereiken IAQ – model

• Impact van het gebruik van een gebouw en (vraaggestuurd) ventileren op binnenluchtkwaliteit

Prof. dr. mr. ir. arch. Jelle Laverge – Ugent

15u10

KB ventilatie in arbeidsplaatsen

• Kadering: nieuw KB inzake binnenluchtkwaliteit in werklokalen
• Organisatorische en technische ontwerp strategieën

Prof. dr. mr. ir. arch. Jelle Laverge – Ugent

15u20

Wat betekent dit concreet voor de architect?

• Context - wensen van de bouwheer - ambitieniveau - ontwerp
• Specifieke binnenmilieu gerelateerde vraagstukken en te nemen hordes
• Praktische oplossingen en suggesties doorheen het ganse bouwproces
• Invloed van bouwproces op bouwkost

arch. Tom Berghmans – TALUD

15u45

Vraagmoment

16u00

Netwerkdrink

Praktisch

Data & locatie

Wo 12 februari 2020: Zottegem
KA Zottegem, Meerlaan 25, 9620 Zottegem

 

Wo 19 februari 2020: Schoten
KA Schoten, Emiel Blangenoisstraat 2, 2900 Schoten

 

Di 3 maart 2020: Kortrijk
Hotelschool Rhizo, Dokter Peelstraat, 8500 Kortrijk

 

Wo 11 maart 2020: Diest
CVO De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest

Tijdstip

Ontvangst vanaf 13u30. Verwelkoming om 14u00 stipt.

Genodigden

Architecten, ir.-architecten en hun medewerkers en preventie adviseurs

Deelnameprijs

Deelname aan deze activiteit is gratis.

Meer info

info@nav.be

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 2:00 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer noteert. Later kan uw rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie