Evenement

Samen Stad Ontwerpen (organisatie: Stad Gent/Stadsbouwmeester en NAV)

Wo 1 juni 2022
Gent
Timelab, Kogelstraat 34

In Gent werkte het team van de stadsbouwmeester een nieuw systeem uit om ruimtelijke ontwerpopdrachten in Gent aan te besteden op een juridisch correcte manier én met oog op architectuurkwaliteit. De inzet? Van Gent een betere architectuurstad maken en zorgen dat ontwerpers met plezier het beste uit zich zelf halen.

 

De hele Groep Gent – de Stad, sogent en partnerorganisaties – gaat er vanaf nu mee aan de slag. Ook voor andere opdrachtgevers die bouwen aan Gent, biedt de leidraad ondersteuning. Samen met NAV organiseert de Stad Gent/Stadsbouwmeester een netwerksessie om de krachtlijnen toe te lichten en feedback te vergaren uit de sector.

 

Op dit event licht de stadsbouwmeester de leidraad toe, zet het NAV zijn actiepunten voor betere mededingingsprocedures uit en roepen we samen architecten en opdrachtgevers op om een participatietraject aan te vatten rond het implementeren van de nieuwe leidraad.

 

We ontmoeten elkaar in Timelab, een project dat de Shortlist van de Architectuur Prijs Gent 2021 haalde.

terug naar overzicht

Programma

14u00

Ontvangst

14u15

Samen Stad Ontwerpen

De aanstellingsleidraad als speerpunt in het Gentse architectuurbeleid

Door Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte, Stedenbouw en Architectuur

14u25

Samen Stad Ontwerpen

Filmreportage over de inzet van de nieuwe aanstellingsleidraad voor Gent

14u35

Een bende aanstellers

Bij Stad Gent worden heel wat ontwerpopdrachten aanbesteed. Vanaf nu wordt de aanpak anders. Hoe kunnen procedures impact hebben op architectuurkwaliteit? En hoe wordt gewerkt aan efficiëntie?

Door Matthias Blondia, Team Stadsbouwmeester

15u00

Reflectie en perspectief

NAV-directeur Steven Lannoo zet Samen Stad Ontwerpen af tegen de bevindingen en voorstellen van NAV m.b.t. mededingingsprocedures. NAV bracht in kaart wat de economische impact van mededingingsprocedures is op de sector vandaag en hoe we het met zijn allen beter kunnen aanpakken.

Door Steven Lannoo, directeur NAV

15u25

Break-out rooms

Na inschrijving wordt u per mail gecontacteerd om uw keuze voor de breakoutsessie te maken:

SESSIE 1
Project zkt. Ontwerper
In deze workshop willen we te weten komen wat jou als ontwerper over de streep trekt om al dan niet te kandideren voor een project in publieke opdracht. Uiteraard is de projectinhoud een belangrijke factor, maar heel wat andere aspecten kunnen de keuze mee beïnvloeden: de gekozen procedure, de vergoeding voor een ontwerpvoorstel in offertefase, het aantal kandidaten dat mag deelnemen, de jurysamenstelling, de kwaliteit van de projectdefinitie, enz.
Centrale vraag: aan welke knoppen kan een publieke bouwheer draaien om opdrachten dichter te laten aansluiten bij de verwachtingen van potentiële kandidaten?
Moderator: Matthias Blondia (team Stadsbouwmeester Gent, projectleider Aanstellingsleidraad), Silvia De Nolf (NAV)

SESSIE 2
Opdrachtpartnerschap
In de uitvoering van een overheidsopdracht hebben bouwheer en ontwerper een duidelijke contractuele relatie: die van opdrachtgever en opdrachthouder. In deze workshop proberen we samen te achterhalen welke mechanismen we kunnen inzetten om deze relatie als een partnerschap in te vullen, waarbij de eigen belangen ook gedeelde belangen zijn. Dit kan gaan over voorwaarden in het bestek, over de rolverdeling gedurende het projectproces, over risicobeheer en de daaraan gekoppelde verdeling van verantwoordelijkheid, over de modaliteiten betreffende het ereloon, enz. Een gesprek hierover is doorgaans gekoppeld aan een concreet dossier, en gebeurt meestal pas op het moment dat er zaken fout gaan. Wat als we dit gesprek voeren zonder dergelijk heet hangijzer?
Moderatie: Sofie Van Ginderachter (projectverantwoordelijke gebiedsontwikkeling sogent)

SESSIE 3
Ontwikkelaars? Aanstellers!
De Leidraad Samen Stad Ontwerpen is uitgedacht binnen het keurslijf van de wetgeving op Overheidsopdrachten. Ze is in eerste instantie bedacht voor Groep Gent en andere publieke bouwheren die in Gent bouwen. Het stadsbeeld wordt echter evenzeer bepaald door tal van beeldbepalende projecten van private ontwikkelaars. En dus stelt zich de vraag: kunnen we ook met hen Samen Stad Ontwerpen? Graag denken we in deze workshop na hoe we de kwaliteiten uit de bestaande leidraad kunnen vertalen naar een samenwerking met de private markt. Welke instrumenten levert dat op? We gaan in gesprek ook op zoek naar mogelijke pilootopgaves om dergelijke nieuwe aanpak te lanceren.
Moderatie: Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent)

16u20

Roadmap

Naar een succesvolle toekomst. Wat zijn de volgende stappen in het traject?

Door Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester Gent.

16u30

Afsluitende drink

Praktisch

Data & locatie

Wo 1 juni 2022: Gent
Timelab, Kogelstraat 34, Kogelstraat 34, 9000 Gent

Genodigden

De namiddag is bedoeld voor Gentmakers en Gentbouwers! Dat zijn architecten, stedenbouwkundigen en zowel publieke als private opdrachtgevers: stakeholders uit de vastgoedsector, stadsontwikkelingsbedrijven, projectleiders en aanbesteders bij overheden die bouwen aan de stad.

Deelnameprijs

Gratis