Evenement

Stadsvernieuwing in Leuven: architectuurwandeling langs de Dijle tot de Vaartkom

Wo 14 Juni 2017
Leuven
Grote Markt, voor het stadhuis

Een wandeling langs stadsvernieuwingsprojecten die in directe relatie staan met de vernieuwde Dijle. Je maakt kennis met een selectie van historische en hedendaagse gebouwen en werpt een blik op nog komende realisaties. De wandeling heeft o.a. Keizerberg, Vaartkom, Klaverveld, Penitentienenstraat, Leerlooierij, Dijleterrassen en Barbarahof op haar parcours.

 

Sinds de 19de eeuw werd de Dijle op vele plaatsen in de binnenstad overwelfd en gedegradeerd tot riool. Gelukkig is die situatie inmiddels gekeerd. Leuven besloot om de Dijle zoveel mogelijk weer zichtbaar te maken in het stadsbeeld. Met elk stadsvernieuwingsproject in de binnenstad wordt ook een nieuw stuk rivier opengelegd en ontsloten. Langzaam maar zeker wordt de Dijle opnieuw de blauwe ruggengraat van de stad, omgeven door een rijk aanbod aan groene zones in een autoluwe stad.

 

Beelden: Klaverveld-Klaverpark / architectenbureau a33 /  © Anja Van Eetveldt

terug naar overzicht

Programma

13u45

Ontvangst

14u00

Start architectuurwandeling

Keizerberg, Vaartkom, Klaverveld, Penitentienenstraat, Leerlooierij, Dijleterrassen en Barbarahof.

16u00

Einde architectuurwandelng

16u15

Afsluiter met een drankje - netwerkmoment

Grand Café in de Hoorn

17u00

Einde

Praktisch

Data & locatie

Wo 14 Juni 2017: Leuven
Grote Markt, voor het stadhuis,

Genodigden

Deze activiteit is gratis voor NAV-leden.
Niet-leden betalen ter plaatse €15.

Meer info

Ontvangst voor het Stadhuis op de Grote Markt. De wandeling eindigt aan de Vaartkom.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 40 deelnemers.

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.