© Ton Renniers

Vormingssessie

Startevent Interreg-project Natuur-inbouw

Di 12 maart 2024
Sint-Joost-ten-Node
Auditorium Hendrik Consciencegebouw

Met het door de Europese Unie gefinancierde project Natuur-inbouw gaan Nederland en Vlaanderen samen aan de slag voor natuur in de stad. Overheden, bedrijven en instellingen werken samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven wanneer onze gebouwen klimaatbestendig worden gemaakt.

 

De feestelijke aftrap van dit project vindt plaats op 12 maart 2024. Er zijn interessante lezingen en discussies over natuurinclusief bouwen en er worden goede voorbeelden voorgesteld.

 

Beeld: Ton Renniers

terug naar overzicht

Programma

09u30

Onthaal

10u00

Verwelkoming en praktische afspraken

10u15

Lezing: Natuurinclusief bouwen; van noodzakelijk naar noodzaak

Tot de jaren zeventig werd er overal natuurinclusief gebouwd in België en Nederland. Al was dat vaak niet zo bedoeld. Huizen hadden voldoende openingen voor dieren. Vandaag de dag staat de biodiversiteit in het stedelijk gebied onder druk. Het aantal vogels en vleermuizen gaat al jaren achteruit. Wat is er veranderd en hoe ziet de toekomst eruit voor natuurbewonende soorten?

Timo Roeke, Vogelbescherming Nederland

11u00

Voorstelling project Natuur-inbouw

11u30

Pitch 1: de vleermuis in het nauw

Veel vleermuissoorten verliezen snel verblijfplaatsen in onze gebouwde omgeving. Alle hoeken en kieren van gebouwen worden dichtgestopt, en dat gaat ten koste van verblijfplaatsen van vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Hoe kunnen we ze een thuis blijven bieden?

Daan Dekeukeleire, vrijwilliger Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep

11u45

Pitch 2: samenwerking en kennisuitwisseling

Natuurinclusief en faunavriendelijk bouwen vergt een interdisciplinaire aanpak. Kennisuitwisseling en samenwerking met deskundigen in zowel de bouwsector als de natuursector is essentieel. Het vormt de basis voor duurzame en ecologisch georiënteerde bouwprojecten. Hiervoor is een goede opleiding en gedegen kennis van de stadsnatuur belangrijk. Dirk Criel geeft inzicht in de rol van de ecoloog in het proces, en waarom afstemming tussen verschillende disciplines zorgt voor een versterking van het project als geheel

Dirk Criel, landschapsecoloog en projectverantwoordelijke Faunahuis in Brakel

12u00

Pitch 3: het Goese voorbeeld

In de gemeente Goes zijn de werkzaamheden van Natuur-inbouw al gestart. Wat hebben ze al gedaan en hopen ze te bereiken, wat is het belang van de demo’s en hoe gaan ze er een succes van maken?

Gemeente Goes

12u15

Vragenronde pitches

12u30

Lunchpauze + netwerkevent met informatiestands

14u00

Lezing: De bouw als constructieve partner voor de habitat van mens én dier

Het versterken van groen-blauwe netwerken is een belangrijke werf voor de actuele maatschappelijke uitdagingen. Waar zet de bouwsector vandaag al op in, en wat is er verder nodig om aan de slag te gaan?

Wim Garmyn, Embuild Vlaanderen

14u45

Panelgesprek natuurinclusief bouwen

Over natuurinclusief bouwen is het laatste woord nog lang niet gezegd. Zowel in Nederland als in Vlaanderen geraakt het meer en meer bekend, en worden maatregelen steeds meer toegepast. Daardoor komen ook onvermijdelijk vragen: hoe weeg je belangen af en hoe helpen we de fauna in en rond ons huis? Tijdens een panelgesprek gaan experts met elkaar in discussie.

15u45

Samenvatting van de dag + slotwoord

16u00

Netwerkborrel met informatiestanden

Tijdens de netwerkborrel kunt u, net als tijdens de lunch, langsgaan bij de informatiestands van project- en demopartners. Zij zullen zich hier voorstellen, laten zien wat hun aandeel is in het project en wat zij verder rond natuurinclusief bouwen doen.

17u00

Einde

Met de steun van: