Infosessie

BIM op ieders maat

Di 26 September 2017
Waregem
Renson
Do 28 September 2017
Leuven
Eandis
Do 5 Oktober 2017
Duffel
Reynaers

Planontwerpen, constructieve ontwerpen en technieken van alle bouwpartners die geïntegreerd worden in één omgeving, één virtueel 3D informatiemodel. Dankzij BIM staat de traditionele bouwsector op het punt een omwenteling te maken naar nog meer efficiëntie, meer samenwerkingen en minder faalkosten.

 

Allemaal mooie woorden, maar wat betekent BIM voor uw architectenkantoor? Welke meerwaarde biedt BIM voor u? Hoe gaat u met BIM van start? En welke gevolgen heeft dit op uw kantoor?  

 

Tijdens deze NAV infoavond doorbreken we graag het taboe dat BIM enkel van toepassing is bij ‘grote’ architectenkantoren of projecten. Daarom focussen wij ons op de integratie van BIM bij kleinschalige architectenkantoren. Zo komen architecten Pieter Vandewalle en Ruben Van de Walle van Studio V2 en ir.-architect Bert Nijs van Archibeta hun ervaringen met u delen.

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangstreceptie met praktijkmarkt

19u00

Met BIM aan de slag!

- Algemene introductie BIM
- BIM toepassingen
- Stappenplan

ir.-arch. Stefan Boeykens, D-studio en KU Leuven

19u25

BIM integratie, praktische plan van aanpak

- BIM visie en strategie
- Aangepaste werkmethodiek
- Aandachtspunten

ir.-arch. Ruben Van de Walle/arch. Pieter Vandewalle, Studio V2

19u55

BIM ervaringen op een kleinschalig architectenkantoor

- Meer dan enkel 3D
- BIM op de werf
- Samenwerken met bouwpartners

ir.-arch. Bert Nijs, Archibeta

20u30

Praktijkoplossingen van de partners

- Voorstelling van verschillende BIM-software, BIM-tools en BIM-objecten

ir.-arch. Ruben Van de Walle/arch. Pieter Vandewalle, Studio V2 en Howest

21u00

Netwerkmoment met praktijkmarkt

Praktisch

Data & locatie

Di 26 September 2017: Waregem
Renson, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem

 

Do 28 September 2017: Leuven
Eandis, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven (Wilsele)

 

Do 5 Oktober 2017: Duffel
Reynaers, Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel

Tijdstip

Ontvangst met broodjes vanaf 18.30 uur. De lezing start om 19.00u stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten, interieurarchitecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

NAV-leden en AiNB-leden komen gratis.
Niet-leden betalen € 20 aan de ingang.

Met de steun van:

Gemandateerd door:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.