Infosessie

S-Lab: Wat is de impact van het Schilpeil voor uw ontwerp?

Di 7 November 2017
Kortrijk
Eandis Kortrijk
Di 14 November 2017
Edegem
Ter Elst
Do 23 November 2017
Heusden-Zolder
CeDuBo
Do 30 November 2017
Gent
Auditorium Quetelet

De jaarwisseling staat garant voor het introduceren van nieuwe regelgevingen. Zo zijn er binnen het domein van de EPB-regelgeving de verstrenging van het E-peil naar E40 en de introductie van het S-peil.

 

Het Schilpeil (S-peil) komt er ter vervanging van het K-peil en de netto-energiebehoefte. Concreet betekent dit dat voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf januari 2018 geen K-peil meer van toepassing is.

 

Het eerste deel van deze infosessie geeft een overzicht van de wijzigingen binnen de EPB-reglementering. Aansluitend wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht waarmee rekening te houden tijdens het ontwerp om het gevraagde S-peil te behalen.

terug naar overzicht

Programma

18u00

Ontvangst met Praktijkmarkt

19u00

Verwelkoming

19u05

Wijzigingen binnen EPB-reglementering 2018

- Wijzigingen en verstrengingen binnen de EPB Eisen:
E-peil - U-Max - Hernieuwbare Energie
Wijzigingen in de rekenmethode: Ecodesign - Zonneboiler
- S-peil ter vervanging van het K-peil en de netto-Energiebehoefte (NEB)

architect Saskia Gabriël

19u25

S-peil

- Waarom een nieuwe gebouwschilindicator, het S-peil?
- Wat omvat het S-peil?
- Waarmee rekening houden tijdens het ontwerp om te komen tot het gevraagde S-peil?

architect Luc Dedeyne

19u50

S-Peil aan de hand van praktijkvoorbeelden

Vrijstaande woning – halfopen bebouwing – rijwoning – appartement

architect Luc Dedeyne

20u15

Praktijkoplossingen

Integratie van de oplossingen van de deelnemende partnerbedrijven in een uitgewerkte case.

architect Saskia Gabriël en ir.-architect Koen Willem

20u50

Netwerkmoment met Praktijkmarkt

Praktisch

Data & locatie

Di 7 November 2017: Kortrijk
Eandis Kortrijk, Pres. Kennedypark 12, 8500 Kortrijk

 

Di 14 November 2017: Edegem
Ter Elst, Kattenbroek 1 te 2650 Edegem

 

Do 23 November 2017: Heusden-Zolder
CeDuBo, Industrieterrein de Schacht 1112 te Heusden-Zolder

 

Do 30 November 2017: Gent
Auditorium Quetelet, Tweekerkenstraat 2 te 9000 Gent

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18.30u. Verwelkoming om 19.00u stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

De sessies zijn gratis voor NAV-leden.
Niet-leden betalen 20 EUR aan de ingang.

Meer info

NAV - Tel. 02 212 26 99 - info@nav.be

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 2 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van:

Gemandateerd door:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.