Infosessie

De impact van (ver)bouwen op de binnenluchtkwaliteit

Ma 6 november 2017
Antwerpen
BluePoint
Ma 20 november 2017
Gent
Huis van de Bouw
Wo 22 november 2017
Leuven
Eandis

De laatste jaren ging de aandacht vooral naar luchtdicht en energetisch bouwen, maar ook de focus op gezond bouwen wint aan belang. Een gezonde woning valt of staat met de kwaliteit van de binnenlucht. Uw rol als architect bij het maken van goede, ‘gezonde’ keuzes is daarin heel belangrijk.

Dan denken we vaak direct aan een goed ventilatiesysteem op maat van het gebouw en de bewoners. Maar ook een correct gebruik én onderhoud verdient de nodige aandacht. De gebruiker zelf en de manier waarop hij de woning gebruikt, heeft m.a.w. ook een invloed op de uiteindelijke binnenmilieukwaliteit. Het belang van een verstandige keuze van bouwmaterialen én de inrichting en afwerking van de woning hebben eveneens een belangrijke impact op het binnenmilieu, zowel op korte als op lange termijn.

Omgekeerd is dit ook het geval. De binnenluchtkwaliteit kan een belangrijke invloed hebben op de gezondheid en levenskwaliteit van de mens. Niet enkel de woonkwaliteit, maar ook de levenskwaliteit van uw bouwheer ligt dus in uw handen.

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst met broodjes

19u00

Binnenlucht: bruggen bouwen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Belang van interactie tussen wetenschap, beleid en praktijk in het streven naar een gezond binnenmilieu. Voorstelling van de publicatie ‘Bouw Gezond’.

Mart Verlaek of Niels De Kempeneer, Departement Omgeving

19u15

Wat is een gezonde en comfortabele binnenmilieukwaliteit?

Het is een brede waaier van omgevingsfactoren die het binnenmilieu van een woning bepaalt. Zowel het ontwerp als de bouw en het gebruik van de woning oefenen een invloed uit op die factoren. Welke zijn deze factoren en wanneer spreken we van een gezond binnenmilieu?

Dr. Marianne Stranger of ir. Jeroen Van Deun, VITO

19u25

Impact van materiaalkeuzes op de binnenluchtkwaliteit

Doordachte keuzes van bouw- en decoratiematerialen voor een gezonde binnenlucht. Waarom en hoe draagt de uitstoot van bouwmaterialen en constructieprocessen bij tot de binnenluchtkwaliteit?

Dr. Marianne Stranger of ir. Jeroen Van Deun, VITO

19u55

Impact van de gebouwschil en HVAC op de binnenluchtkwaliteit

Hoe kan je als ontwerper door de selectie van de opbouw van de gebouwschil en de keuze van verwarming en ventilatiesysteem de kansen op een goede binnenluchtkwaliteit maximaliseren? We geven een overzicht aan de hand van enkele principes en voorbeelden.

Prof. dr. mr. ir. arch. Jelle Laverge, UGent

20u30

Impact van de mens op de binnenluchtkwaliteit bij (ver)bouwen (maar ook omgekeerd!)

Mensen dragen zelf ook op verschillende manieren bij aan binnenmilieuverontreiniging. Niet alleen door hun aanwezigheid, maar ook door hun specifieke activiteiten en de keuzes die ze maken bij de inrichting.

Dr. ir. Tom Geens, Provikmo

21u00

Netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Ma 6 november 2017: Antwerpen
BluePoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen

 

Ma 20 november 2017: Gent
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Gent

 

Wo 22 november 2017: Leuven
Eandis, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18u30, aanvang presentaties om 19u00 stipt

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

De infosessies zijn gratis

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 2 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer noteert. Later kan uw rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van: