Evenement

Energiequiz: VerKWISt het niet

Wo 29 November 2017
Wondelgem
VDAB

Hoeveel weet jij van energiezuinig (ver)bouwen? En je collega’s? En de aannemer, installateur, EPB-verslaggever… waarmee je samen werkt?

Zelf benieuwd? Neem dan deel aan "VerKWISt het niet", de tweede Grote Energiekwis.
Voor en door bouwprofessionals uit alle disciplines in Vlaanderen.


Radiopresentator Sven Pichal, bekend van Radio 1 en Jongens en Wetenschap leidt de kwis in goede banen.
Met moeilijke en gemakkelijke vragen, met doordenkers en doe-opdrachtjes, met cijfervragen en fotorondes, met vragen die peilen naar je beroepskennis maar vooral heel veel spelplezier! Vormen jullie het beste team?

 

Zo ga je te werk:

  • Stel een team samen van 4 personen. Ben je met minder, helpen wij je met je team te vervolledigen.
  • Deelnemen is gratis (inschrijven op de site van Bouwunie).
  • Zet samen met je team je beste beentje voor op woensdag 29 november en win één van de vele mooie prijzen. Je gaat gegarandeerd niet met lege handen naar huis.

terug naar overzicht

Programma

18u00

Ontvangst

18u30

Start VerKWISt het niet

20u00

Pauze met mogelijkheid om iets te eten of te drinken

20u30

Vervolg VerKWISt het niet

22u00

Prijsuitreiking

22u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

Wo 29 November 2017: Wondelgem
VDAB, Industrieweg 50

Genodigden

Gratis voor architecten, aannemers, installateurs, energieadviseurs ...

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.