NAV Memo

Van klassieke driehoeksverhouding naar hedendaagse samenwerkingsvormen

Do 1 Februari 2018
Bilzen
Vandersanden Steenfabrieken
Di 13 Februari 2018
Waregem
Renson
Do 15 Februari 2018
Mechelen
Bulo

De stortvloed aan nieuwe opdracht- en samenwerkingsvormen stelt de architect voor heel wat nieuwe uitdagingen.
Deze groeiende samenwerkingsvormen kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd waarbij hedendaagse begrippen als PPS, DB, DBFM, DBFO,.. steeds belangrijker worden.


Maar het doet ook ernstige vragen met zich rijzen. Wat houdt de samenwerking precies in en welke rol is er voor de architect weggelegd? Hoe speel ik in op de criteria én sta ik stil bij de samentelling van de jury? …

 

Meester Christophe Lenders van GSJ-advocaten schetst de evolutie van de klassieke driehoeksverhouding aannemer/architect/opdrachtgever naar de hedendaagse samenwerkingsvormen voor de realisatie van architectuur.

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst

19u00

Verwelkoming

19u05

Van klassieke driehoeksverhouding naar hedendaagse samenwerkingsvormen

*Duiding van hedendaagse termen en begrippen
- PPS, DB(F)(M)(O), stadsontwikkeling, mini-competities, gunnngscriteria, teamen, enz.

*Welke zijn de aandachtspunten voor u als zaakvoerder?
- Hoe inspelen op de criteria die men stelt?
- Sta je stil bij de samenstelling van een jury?
- De intrede van het tweetrapssysteem
- vloek of zege? Wat is het belang van referenties?
- ...

*De architect en de toekomst

Meester Christophe Lenders van GSJ-advocaten

20u50

Netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Do 1 Februari 2018: Bilzen
Vandersanden Steenfabrieken, Riemsterweg 300, 3740 Bilzen

 

Di 13 Februari 2018: Waregem
Renson, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem

 

Do 15 Februari 2018: Mechelen
Bulo, Blarenberglaan 6 IZ Noord - Zonce C, 2800 Mechelen

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18.30 uur.
Verwelkoming om 19.00u stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor NAV-leden

Deelnameprijs

De infosessies zijn gratis voor NAV-leden.

Meer info

NAV vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.