Vormingssessie

Afspraken binnen een architectenbureau

Di 20 Maart 2018
Wilrijk
Do 22 Maart 2018
Gent

Schaalvergroting - atelier 2

 

Architect Karel de Mulder van A2D architecture 2 design licht toe hoe hij het leiden van een architectenbureau ervaart en hoe zij dit dagelijks met een team van zaakvoerders in de praktijk vorm geven.


Meer specifiek zal Karel toelichten welke afspraken hij binnen zijn kantoor maakt tussen de zaakvoerders en tussen de medewerkers. Onderwerpen die worden aangesneden tijdens dit atelier zijn:

 

- Loonbeleid: Open of gesloten?

- RIO: Wat moet er hier in staan? Wie stelt het op? Refreshen?

- Tijdsregistratie: De investering waard? Hoe hanteren binnen het kantoor? Wat bij code rood? …

- Functioneringsgesprek: Welke vragen stel je? Regelmaat, nut, …?

- Afspraken tussen vennoten

 

Alle thema’s die op het programma staan zijn gerelateerd aan schaalvergroting en worden uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. Iedere bijeenkomst  licht een gastspreker een onderwerp toe dat de groep aanvult met praktijksituaties.

terug naar overzicht

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.