Vormingssessie

Bureauorganisatie: nacalculatie i.f.v. een correct ereloon

Di 20 Maart 2018
Wilrijk
Do 22 Maart 2018
Gent

Ondernemers atelier - atelier 2 

 

In maart beklimt architect Nico Verdickt van Verdickt &Verdickt architecten de speakerscorner.
Waarbij hij het organisatorische verhaal van een architectenbureau centraal staat en hoe zij creativiteit & rendabiliteit op elkaar weten af te stemmen.

 

Niko gaat volgende vraagstukken niet uit de weg:
 

- Wat zijn de redenen om je je kantoor in je huis of buitenhuist e organiseren? Als je opteert voor buitenshuis ga je dan huren of kopen?

- Welke soort projecten neem ik aan als (op)startend architectenkantoor?

- Informatica do it yourself of ga je uitbesteden?

- Documentatie beheer, klassering, ...

- De eerste projecten bekijk ik als een (tijds)investering? Terecht of niet?

- Moet ik als jong kantoor de volle pot aanrekenen?

- Wat is het belang van nacalculatie ifv van een correct ereloon?

 

Alle thema’s die op het programma staan zijn gerelateerd aan ondernemersvraagstukken waarmee een (op)startend architectenkantoor in aanraking komt. Hierbij worden de thema's  telkens uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. Iedere bijeenkomst licht een gastspreker een onderwerp toe dat de groep aanvult met praktijksituaties.

terug naar overzicht

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.