Nieuws

41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 oktober 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. De investeringswaarde van de projecten bedraagt 550 miljoen euro. De nieuwe scholen hebben in totaal een oppervlakte van 250.000m². Dat is te vergelijken met de oppervlakte van ruim 50 voetbalvelden. De realisatie van de scholen gebeurt samen met de private sector. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt zo de inspanningen aan en zet de inhaalbeweging in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw verder.

Foto: Joris Bulcke

41 scholen krijgen nieuw schoolgebouw

 

In het voorjaar van 2017 werd een nieuwe DBFM-oproep aan schoolbesturen gelanceerd voor een investeringswaarde van 300 miljoen euro. Dat bedrag werd in het herfstakkoord van de Vlaamse Regering tot 550 miljoen euro opgetrokken. 52 aanvragen werden ingediend waarvan nu 41 scholen geselecteerd zijn om hun bouwproject te realiseren. Dat betekent dat er 250.000m² extra nieuwe schoolgebouwen komen. Onder meer de Sint-Maartensscholen in Ieper (20.800m²), het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent (10.080m²), de Leerexpert in Deurne (12.679m²), het Technisch Heilig Hart Instituut en Pius X-college in Tessenderlo (16.317m²) en de Ignatiusscholen in Sint-Jans-Molenbeek (12.450m²) krijgen subsidies om nieuwe schoolinfrastructuur te zetten. Om de verdeelsleutel tussen de verschillende onderwijsnetten te respecteren wordt aan het GO! gevraagd om nog bijkomende schoolbouwprojecten in te dienen.

 

Nieuw DBFM-programma

 

Dit nieuwe scholenbouwprogramma versterkt de inhaalbeweging in scholenbouw die kadert in het Masterplan Scholenbouw. Net zoals in het vorige bouwprogramma “Scholen van Morgen” dat goed is voor 182 nieuwe scholen, wordt opnieuw samengewerkt met de private sector.  Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

 

Het nieuwe DBFM-scholenbouwprogramma legt een aantal nieuwe accenten. Zo kiezen we bij voorkeur voor clusters van schoolbouwprojecten omwille van de schaalvoordelen en voor een grotere rechtstreekse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende machten en schoolbesturen. Het zijn de scholen zelf die de bouwopdrachten zullen gunnen aan de private partners. Ze worden bijgestaan vanuit het DBFM-projectbureau door een team van juridische, technische en financiële experten en vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en de Vlaamse overheid.

 

Nieuwe campus zorgt voor stroomversnelling

 

Voor veel scholen betekent deze nieuwe fase vooral een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten. De Sint-Maartensscholen in Ieper krijgen een volledig nieuwe campus van ruim 20.000m². In de nieuwe campus zullen de 2de en 3de graad secundair onderwijs een nieuw onderkomen vinden en kunnen alle klassen van de eerste graad in de huidige gebouwen samen worden gebracht. Dit laat de scholen toe om domeinscholen rond bijvoorbeeld wetenschap, techniek en economie te maken. In Deurne werken 3 scholen buitengewoon onderwijs samen om met een doorgedreven campuswerking de beschikbare infrastructuur en het pedagogisch aanbod voor elke leerling te maximaliseren. Daarbij bundelen ze het onthaal, de personeelsruimtes en de sportinfrastructuur. Ook in Tessenderlo grijpt men de nieuwe schoolgebouwen aan om een stap te zetten naar bestuurlijke reorganisatie en optimalisatie van het vrij onderwijs. Het nieuwe schoolgebouw voor de Ignatiusscholen (12.000m² voor 850 leerlingen) in Sint-Jans-Molenbeek komt voor een deel tegemoet aan de capaciteitsproblematiek in de regio. Naast mooie, duurzame en energiezuinige nieuwe schoolgebouwen, biedt dit dus kansen aan scholen om hun onderwijsproject te versterken.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De volgende jaren kunnen we van Ieper tot in Lanaken 41 nieuwe scholen bouwen, met een oppervlakte van ruim 50 voetbalvelden. De investeringswaarde van de projecten bedraagt 550 miljoen euro. De scholen kunnen nu effectief werk maken van hun plannen voor de realisatie van moderne, duurzame schoolgebouwen. De nieuwe infrastructuur is niet alleen belangrijk voor leerlingen en personeel, maar voor de hele gemeenschap van een stad of gemeente.”

Documenten