Nieuws

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

30 oktober 2017

De Vlaamse meerderheid maakt in beroep gaan tegen bouwplannen moeilijker, meldt De Standaard. De Raad van State is bijzonder kritisch.

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen pakweg een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek – het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt, vaak met een geel aanplakbiljet – een ‘gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar’ indient. Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is. Met soms jarenlange procedures tot gevolg.

 

Verdrag van Aarhus

 

Maar de nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State. ‘De hier ontworpen verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de internationale verplichtingen’, zegt de Raad van State in een advies. De overheid mag volgens het Verdrag van Aarhus de beroepsmogelijkheden van de burger niet inperken. ‘Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt niet met de plicht van de Verdragsstaten om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen’, klinkt het nog.