Nieuws

The winner takes it all (de rest blijft achter met lege handen)

2 november 2017

De Citroëngarage aan het Brusselse kanaal krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Welke architect de reconversie mag uittekenen, wordt bepaald aan de hand van een wedstrijd. De meningen over die aanpak zijn verdeeld...

Bouwmeester Kristiaan Borret gaf eerder al aan dat zo’n architectuurwedstrijd de mediocriteit van de Brusselse bouwprojecten moet doorbreken. De reconversie van de in 1933 gebouwde Citroëngarage is dan ook een niet-alledaagse opdracht die nogal wat ontwerpvraagstukken inhoudt. Volgens Borret is het internationale succes van zijn wedstrijd het bewijs dat hiermee de wereldtop binnen de architectuur kan bereikt worden.

 

Opmerkelijk is dat ook voor minder baanbrekende bouwprojecten steeds vaker wedstrijden georganiseerd worden. En dat zorgt voor heel wat wrevel bij architecten. NAV verzamelde op de website Architectuurincompetitie.be alvast 99 ‘onbenutte voorwerpen’ die samen 47.356 uur aan verloren creatieve energie opslorpten. ‘Een architectenbureau besteedt gemiddeld 429 uren aan een aanbesteding’, zegt Pieter De Grootte, coördinator communicatie, in De Tijd. ‘Een tiende van alle gepresteerde werkuren wordt hierin geïnvesteerd. Dat komt overeen met 23.000 euro aan personeelskosten. Maar… the winner takes it all. De rest blijft achter met lege handen of hoogstens een symbolische vergoeding voor het geleverde werk.’

 

Ontsporen

 

Ontwerpwedstrijden voor architectuuropdrachten kunnen volgens NAV kansen scheppen en de creativiteit aanscherpen. ‘Maar wanneer ze onoordeelkundig aangepakt worden, dreigen ze te ontsporen’, stelt hij. ‘69 procent van de beoordelingsprocedures voorziet alvast geen enkele vergoeding. Voor bijna drie op de vier deelnemers komt er op het einde van de rit niets uit de bus. Bovendien wordt acht procent van de reeds uitgeschreven wedstrijden gewoonweg stopgezet. Kortom: zulke procedures leiden vaak tot aanzienlijke economische en intellectuele verliezen.’

 

Ook de maatschappelijke kosten zijn frappant. Adviesbureau Ecorys nam in opdracht van architectenvereniging G30 277 dossiers van overheidsopdrachten bij 19 bureaus onder de loep. Daaruit blijkt enerzijds dat alle kandidaten samen 142.000 euro investeerden aan personeel voor één aanbesteding. Met een gemiddelde van zes deelnemers per procedure komt dit neer op bijna 25.000 euro per kantoor. Anderzijds besteedt ook de overheid zo’n 47.000 euro aan de inzet van personeel voor de organisatie en de jurering van een enkele wedstrijd.

Bronnen
  • De Tijd