We leven in een milieu dat steeds meer en meer belast wordt door lawaai. In tegenstelling tot thermische belastingen ondervind je de impact hiervan onmiddellijk. Verder is akoestische isolatie geen “luxe” maar een recht, dat normatief opgelegd wordt. Vandaar ook de prangende behoefte om voldoende aandacht te schenken aan de juiste akoestiek.

Tip 1: Weet waarover je het hebt

Als we het over akoestiek hebben, wordt er altijd gesproken over ‘decibels’. Maar wat is een ‘decibel’? Een decibel, afgekort ‘dB’, is het resultaat van een logaritmische verhouding. Dit is internationaal overeengekomen. Het is dus geen eenheid zoals kilogram of meter. Als we enkel dB-waarden met elkaar vergelijken kunnen we er geen concrete besluiten uit trekken. 50 dB kan “groter” zijn dan 55 dB, terwijl 50 kg altijd zwaarder is dan 40 kg. Het is dus erg belangrijk om de dB-waarde te associëren aan een ‘grootheid’ om betekenis te geven aan die dB-waarde. Alleen dan kan je weten waarover het gaat. Je kan bv. zeggen ‘het geluidsdrukniveau Lp = 55 dB is groter dan Lp = 50 dB’. Je kan dus enkel zinnige uitspraken doen door gelijke ‘grootheden’ met elkaar te vergelijken.

 

Tip 2: (Wanneer) is geluidsisolatie de moeite waard?

Als we het hebben over vergelijkingen dan is een verschil van 1 dB (bv. in geluidsdrukniveau) niet hoorbaar, tenzij door een erg klein gedeelte van de bevolking met ‘absoluut gehoor’. Een verschil van 3 dB kan door de meeste mensen duidelijk waargenomen worden en een verschil van 10 dB is een enorm verschil (i.e. een halvering of een verdubbeling van de geluidswaarneming). Economisch gezien is een “verbetering” van 6 dB een minimale vereiste om economisch rendabel te zijn in de context van een bouwproject.

 

Tip 3: Vergelijk geen appelen met peren

Bouwakoestici gebruiken andere grootheden in het laboratorium als op de werf. Gebruik deze grootheden daarom niet door elkaar. De grootheden in het laboratorium zeggen iets over het geteste materiaal of monster. Hierbij kunnen we dus de prestaties van verschillende materialen of monsters met elkaar vergelijken. Op de werf geven de grootheden een beeld van hoe het ‘bouwsysteem’ in zijn geheel werkt. Dit is dus erg afhankelijk van de context: de uitvoering, de verbindingen, de geometrie van de lokalen. Dit geeft dus enkel een duidelijk beeld van de prestatie van het bouwsysteem in de realiteit in dat specifieke geval. De normatieve eisen gaan altijd over de prestaties op de werf.

 

Tip 4: Een bewoner klaagt. Wat nu?

In de akoestische norm NBN S01-400-1 (2008) voor woongebouwen worden twee kwaliteitsniveaus gehanteerd: “normaal comfort” en “verhoogd comfort”. De vereisten in verband met een normaal akoestisch comfort zijn er om ervoor te zorgen dat statistisch gezien 70% van de gebruikers tevreden zijn. Deze eisen worden als economisch verantwoord aanzien.

 

De vereisten voor een verhoogd akoestisch comfort zijn van toepassing wanneer de initiatiefnemers van het bouwproject (opdrachtgever, koper,…) speciale verlangens in die zin uiten of wanneer aan de toekomstige bewoners deze eigenschap toegezegd wordt door de verkoper of verhuurder. Wanneer aan deze eisen voldaan is, wordt het percentage tevreden bewoners op 90% geraamd bij een normale lucht- en contactgeluidbelasting.

 

Het is dus niet omdat een bewoner klaagt, dat niet aan de norm voldaan is. De enige objectieve manier om te toetsen of voldaan is aan de norm is door een akoestische meting uit te voeren ter plaatse.

 

Tip 5: ‘Te koop: luxe-appartement’, een goed idee?

Vermeld duidelijk in het lastenboek de gewenste akoestische kwaliteit: normaal of verhoogd comfort. Dit vermijdt elke discussie achteraf. Publicitaire acties rond het project en/of kwaliteitsbeschrijvingen in het lastenboek kunnen bepalen welke akoestische kwaliteit uiteindelijk behaald moet worden. Hierbij speelt de kostprijs van het onroerend goed ook een belangrijke rol. Zo kunnen bv. de termen ‘topkwaliteit’ of ‘luxe appartementen’ impliciet leiden tot het vereisen van verhoogd comfort, zelfs indien in het lastenboek ‘normaal comfort’ vermeld staat. In rechtszaken kan dit leiden tot enorme discussies. Gezond verstand en een gecoördineerde aanpak zijn hier erg belangrijk.