Nieuws

Onderteken ons 5-puntenplan voor een beter energiebeleid

4 december 2017

Sinds eind oktober kent u de eis voor het nieuwe S-peil: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd. De nieuwe eis geldt immers al voor alle residentiële nieuwbouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Hopelijk kon u rekenen op het begrip van uw bouwheer voor de impact op het budget en het ontwerp…

Een voortrekkersrol, maar…


NAV wil aan de hand van dit voorbeeld een punt maken. We zijn het er namelijk niet mee eens dat architecten systematisch hinder ondervinden telkens beleid pas te elfder ure in een beslissende plooi wordt gelegd. De dossiers van de digitale bouwaanvraag, het omgevingsloket en de ventilatieverslaggeving waren immers in hetzelfde bedje ziek. Architecten nemen met plezier een voortrekkersrol op, maar men mag de kar niet voor het paard spannen.


EPB-regelgeving moet pragmatisch, flexibel en betaalbaar blijven


Architecten willen ook in de toekomst actief meewerken aan het draagvlak voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar dan moet er voldoende respect en bewegingsvrijheid zijn. Respect voor onze job als architect, die we nog met voldoende ontwerpvrijheid moeten kunnen uitoefenen. En respect voor de wensen van onze bouwheren, want zonder hen geen bouwprojecten.

NAV pleit daarom voor volgende krachtlijnen voor een ambitieus, maar haalbaar energiebeleid.

Klik hier om ons 5-puntenplan te ondertekenen.