Energie

Meer dan 1.000 architecten vragen om een haalbaarder energiebeleid

12 december 2017

Sinds eind oktober is de eis voor het nieuwe S-peil gekend: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd. De nieuwe eis geldt immers al voor alle residentiƫle nieuwbouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Sectororganisaties Netwerk Architecten Vlaanderen, Vlaamse Confederatie Bouw en Bouwunie willen aan de hand van dit voorbeeld een punt maken. We zijn het er namelijk niet mee eens dat de sector systematisch hinder ondervindt telkens het beleid pas te elfder ure in een beslissende plooi wordt gelegd. De dossiers van de digitale bouwaanvraag, het omgevingsloket en de ventilatieverslaggeving zijn immers in hetzelfde bedje ziek. De bouwsector neemt met plezier een voortrekkersrol op, maar men mag de kar niet voor het paard spannen. Meer dan 1.300 bouwprofessionals, waaronder naast meer dan 1.000 architecten ook aannemers en anderen, ondersteunen daarom een vijfpuntenplan voor pragmatischer, flexibeler en betaalbaarder EPB-beleid.

De bouwsector wil ook in de toekomst actief meewerken aan het draagvlak voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar dan moet er voldoende respect en bewegingsvrijheid zijn. Netwerk Architecten Vlaanderen, Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw vragen om meer respect voor de job van hun leden en voor de wensen van hun bouwheren, want zonder hen geen bouwprojecten. De federaties pleiten voor volgende krachtlijnen voor een ambitieus, maar haalbaar energiebeleid:

 

  1. Zorg voor een tijdige communicatie zodat alle stakeholders zich kunnen voorbereiden. Het zal zorgen voor een betere implementatie en een groter draagvlak.
  2. Woonkwaliteit is meer dan energie. Het energiebeleid moet daarom ook nog voldoende ruimte laten voor andere invalshoeken zoals voldoende daglicht, een intelligente ruimte-indeling, functionaliteit en duurzaamheid in de brede betekenis.
  3. Laat bouwheren voldoende keuze voor de manier waarop ze duurzaam willen bouwen. Alles in de schil investeren laat geen keuze meer om te investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare energie of een huis in de stad, nabij alle voorzieningen.
  4.  Leg de focus op de reductie van CO2-uitstoot. Het klimaatbeleid reduceren tot een louter energetisch gegeven, geënt op een gebouw, gaat voorbij aan de basis: het reduceren van de CO2-uitstoot. Gebouwen zijn daarin een belangrijk maar zeker niet het enige element.
  5. Degelijke en betaalbare nieuwbouw moet een zaak van ons allemaal blijven.  Nieuwbouw - of sloop en heropbouw voor bestaande woningen - moeten voor iedereen haalbaar blijven en niet alleen voor kapitaalkrachtige bouwheren.

 

Extra schakeljaar

 

De federaties zullen de handtekeningen overmaken aan Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en rekenen op een gepaste reactie, bijvoorbeeld door het creëren van een extra schakeljaar voor het nieuwe schilpeil of S-peil. Die nieuwe eis komt er immers al aan vanaf 1 januari 2018, maar de precieze waarde ervoor werd pas eind oktober vastgelegd.  S31 is bovendien veel strenger dan S38, het peil dat in consensus vooropgesteld werd.  Veel architecten hebben hun ontwerpen dan ook grondig moeten herwerken én bouwheren hebben hun bouwkost fors zien stijgen. Bovendien hebben veel  architecten, EPB-verslaggevers, aannemers en andere verschillende bouwprofessionals nog geen ervaring kunnen opdoen met het nieuwe S-peilniveau.

 

Voor residentiële nieuwbouw komt de zogenaamde bouwschilindicator of S-peil  ter vervanging van de K-peileis en de NEBverw (de Netto Energie Behoefte voor verwarming). Het S-peil is een ‘eerlijkere’ parameter, die een aantal leemtes van het K-peil en NEBverw aanpakt. Op zich is het S-peil dus een goede zaak,  maar het komt te snel en is te streng voor de aanvangsfase.

Nuttige links
Wij Willen Een Beter Energiebeleid

Voor een ambitieus maar haalbaar energiebeleid. Ontdek het uitgebreide 5-puntenplan.