Nieuws

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Pieter De Groote • 12 december 2017

Vanaf 1 januari verlopen alle vergunningsaanvragen verplicht via het omgevingsloket. Omwille van de problemen met het DBA-loket in de laatste twee weken van 21017, wil NAV echter een oplossing voor architecten die op 31 december moeten vaststellen dat hun bouwaanvraag door de technische problemen niet doorgestuurd kon worden. Wij ijveren voor een (retro-actieve) overgangsperiode zodat voor die gevallen een vergunningsaanvraag alsnog in 2018 via het DBA-loket kan gebeuren, volgens de voorschriften en eisen van 2017. Momenteel hebben we nog geen antwoord op onze vraag ontvangen.

Voorlopig moet u dus nog steeds uitgaan van het volgende: als u in de loop van december een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen. De loketten zijn immers twee verschillende toepassingen, die niet toelaten dat dossiers overgenomen kunnen worden. Vanaf 1 januari 2018 geldt er ook een strengere EPB-regelgeving.

 

Omschakeling naar omgevingsloket

 

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Vanaf dan kunt u geen aanvragen meer invoeren in het loket Digitale Bouwaanvraag. Als alles goed gaat, verloopt alles dan voortaan via het Omgevingsloket.

 

De Vlaamse overheid laat weten dat ze de architecten zo goed mogelijk  bij deze verandering wil ondersteunen. De helpdesk zal versterkt worden indien dat nodig blijkt. De recent uitgevoerde stresstesten, waarbij de performantie van het loket voor omgevingsvergunningen werd getest op een grote hoeveelheid dossiers tegelijkertijd, waren volgens de overheid succesvol.