Wonen in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia.

Arnaud Tandt • 14 december 2017

Voor al wie geïnteresseerd is in cohousing en andere collectieve woonvormen is er nu ‘Wonen in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia.’ Dit boek van Peter Camp biedt een caleidoscopisch overzicht van projecten en initiatieven in België en Nederland. Meer dan 250 voorbeelden zijn er verzameld, beschreven en geordend in een bijna 600 pagina’s tellende boek.

Het is een bijzonder omvangrijk naslagwerk dat helpt om mee te zijn met alle terminologie en neologismen en ondertussen kennis te maken met tientallen projecten. Voor ontwerpers kan het interessant zijn om inzicht te krijgen in de processen die deze woonvormen sturen. Als ontwerper blijf je echter ook op je honger zitten omdat er aan de ruimtelijke uitwerking van al deze woonvormen voorbij gegaan wordt. Bij samenwonen denken we spontaan aan gedeelde ruimtes; aan graden van privacy – publiek, semi-publiek en privé – en de overgangen tussen deze drie; aan schakelen van plekken of het organiseren van parkeerplaatsen. Maar de projecten zijn daarvoor te summier gedocumenteerd, met telkens slechts één beeld, vaak een foto.

 

Het opzet is heel erg ruim: werkelijk alle mogelijk projecten zijn erin opgenomen, zelfs broedergemeenschap Taizé (samenleven en spiritualiteit) komt even aan bod. Er zijn ook al eens kritische noten te vinden, aan de hand van quotes van anderen, zoals over de deeleconomie: ‘steeleconomie’ volgens schrijver Arjen Van Veelen.

Door de veelheid is het boek bijzonder informatief, maar is de scope ook iets te breed. Want na de stroom van voorbeelden mis je een synthese waarmee je als opdrachtgever, beleidsmaker of architect vlot aan de slag kan gaan.

 

Het opzet van dit boek was dan ook niet om een handleiding maar wel een overzicht te geven en dat is het bij uitstek: het is het perfecte boek om inzicht te verwerven in het wijdverspreide fenomeen van nieuwe collectieve woonvormen.