Nieuws

Nieuwe risicozones overstromingen afgebakend

CIW • 19 december 2017

Als architect bent u verplicht de bouwheer te informeren over de ligging van zijn pand of bouwgrond in een risicozone voor overstromingen.
Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe kaart van de risicozones in Vlaanderen in werking.

De risicozones voor overstromingen werden voor het eerst afgebakend in 2007 in het kader van de natuurrampenverzekering. In risicozones voor overstromingen kunnen de verzekeringspremies hoger liggen. Voor nieuwe gebouwen in deze risicozones mag de verzekeraar bovendien de dekking voor overstromingsschade weigeren en hoeft hij zich niet te houden aan de maximumtarieven van het Tariferingsbureau.

 

Omdat de kaart van 2007 verouderd was, zijn nieuwe risicozones vastgesteld. Op 1/1/2018 treedt de nieuwe kaart in werking. De nieuwe kaart van de risicozones in Vlaanderen is te raadplegen op www.waterinfo.be/watertoets. Zones met een rode kleur op de kaart zijn geschrapt uit de kaart van 2007 (ca. 21.400 ha), paarse zones blijven behouden (ca. 16.270 ha) en blauwe zones zijn nieuw (ca. 6.300 ha). Ten opzichte van de kaart van 2007 is er een netto inkrimping met ongeveer 15.100 ha. 

 

Let op! Bouwen in een risicozone voor overstromingen is niet vanzelfsprekend. In het kader van de watertoets kan de overheid oordelen dat er niet mag gebouwd worden. Mag het toch, dan moet het bouwen op een overstromingsbestendige manier gebeuren.

Nuttige links
www.watertoets.be

Meer weten over de verschillende overstromingskaarten?

Bronnen