Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

19 december 2017

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO. Voor deze procedure voorziet ze in totaal 130 miljoen euro, 40 miljoen extra tegenover de vorige CBO-procedure. Via CBO wil de VMSW private ontwikkelaars stimuleren om sociale woningen te bouwen.

Recordeditie achter de rug: hoop op nieuw succes

 

De vorige CBO nr.10 uit 2015 was opnieuw een recordeditie: de VMSW ontving in de eerste fase maar liefst 42 sitevoorstellen (tegenover 35 in 2014 en 12 in 2013). “Doordat we al twee CBO-procedures na elkaar een duidelijke stijging aan projectvoorstellen merken, hebben we beslist het budget opnieuw te verhogen,” stelt Bart Velleman, afdelingshoofd projectrealisatie. Daarom voorziet de VMSW nu 130 miljoen euro, 40 miljoen extra om tegemoet te komen aan deze groeiende interesse vanuit de bouwsector. Het budget voor de huurwoningen stijgt zo van 60 naar 100 miljoen euro, voor koopwoningen blijft het budget 30 miljoen euro. “We zetten extra in op de huurmarkt. De nood aan sociale huurwoningen blijft immers hoog. De private sector kan bijdragen aan de aangroei van het sociale patrimonium,” aldus Bart Velleman.  

 

Voorstel indienen tegen 27 februari 2018

 

Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars bieden via CBO een totaalproject aan. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van de sociale woningen. Ze kunnen voorstellen indienen op locaties in heel Vlaanderen.

 

CBO nr.11 werd op 12 december 2017 gepubliceerd. Ontwikkelaars hebben tot 27 februari 2018 tijd om een projectgrond voor te stellen. Als deze projectgrond goedgekeurd wordt, wordt het ontwerp van de woningen uitgewerkt in 2018. De start van de bouwwerken is voorzien zomer 2019.

Meer informatie?

 

Meer informatie staat op de website van de VMSW. Op 23 januari (van 10u tot 12u) organiseert de VMSW een infosessie over deze nieuwe procedure. Op de website vindt u ook het inschrijvingsformulier.