architect in de praktijk

Digitale bouwaanvraag: NAV overweegt nieuwe ingebrekestelling

Pieter De Groote • 19 december 2017

Met het einde van het jaar in zicht zwoegen veel architecten op de laatste (digitale) vergunningsaanvragen voor 2017. Het spreekt voor zich dat dat opnieuw een piek veroorzaakt in het gebruik van het digitale loket voor bouwaanvragen. En daar wringt opnieuw het schoentje. Sinds vorige week melden veel architecten opnieuw onwerkbare vertragingen.

Sinds vorige week melden veel architecten opnieuw onwerkbare vertragingen. De helpdesk van de Vlaamse Overheid erkent – opnieuw - de problemen en raadt aan om de aanvragen buiten de kantooruren te doen. Maar zelfs dat biedt in een aantal gevallen geen soelaas.

 

Dit is voor NAV onaanvaardbaar. Dit is bovendien de zoveelste aflevering in een schijnbaar oneindige lijdensweg. Architecten zijn moegetergd door deze saga die nu al meer dan een jaar aansleept. En wat zal het omgevingsloket brengen, dat vanaf 1 januari het enige kanaal wordt om een vergunningsaanvraag in te dienen?

We overwegen daarom om minister Schauvliege opnieuw in gebreke te stellen. Maar daarvoor hebben we opnieuw uw inbreng nodig. Ondervindt ook u problemen bij het gebruik van het DBA-loket? En wilt u mee onze ingebrekestelling ondertekenen?

Vraag om overgangsperiode

 

NAV nam vorige week al contact op met de administratie. Die bevestigde dat er tijdelijk een piek van 750 gelijktijdige gebruikers was vastgesteld, wat “voor een aantal gebruikers problemen kan opleveren”. Ze beloofde toen om de capaciteit opnieuw te verhogen, maar blijft de facto in gebreke.

NAV wil daarom met de ingebrekestelling een (retro-actieve) overgangsperiode afdwingen. Zo kan, wie door de falende techniek geen vergunningsaanvraag in 2017 kon indienen, dit alsnog in 2018 doen, via het DBA-loket en volgens de voorschriften en eisen van 2017. Volgens onze juristen zal dit een decretale aanpassing vergen, maar is dit niet onmogelijk.

 

NAV wil vooruit, maar maakt zich ook zorgen

 

NAV ziet 1 januari ten slotte met de nodige scepsis tegemoet. Enerzijds wil NAV maar al te graag schoon schip maken met het DBA-loket, maar anderzijds maken we ons grote zorgen om het omgevingsloket. De algemene invoer werd afgelopen jaar twee keer uitgesteld. En ook nu, twee weken voor de nieuwe deadline, krijgen we weinig hoopgevende signalen:

 

  • De Vlaamse Overheid moest de voorbije weken nog alles op alles zetten om de performantie van het Omgevingsloket op punt te zetten. Tijd voor inhoudelijke optimalisaties aan het Omgevingsloket is er amper geweest.
     
  • De ervaringen van de zes gemeenten die al met het Omgevingsloket werken zijn niet onverdeeld positief. Eén van de gemeenten stelde de Vlaamse overheid inmiddels zelfs in gebreke.
     
  • Gemeenten zijn voor een vlotte dossierafhandeling afhankelijk van hun softwareleveranciers. Sommige van hun producten staan op dit moment nog niet volledig op punt. Sowieso zijn niet alle onderdelen van de nieuwe wetgeving meteen van toepassing en is de software nog niet bugvrij. Ook is de snelinvoer nog niet klaar.
     
  • Gemeenten zijn zich nog volop aan het voorbereiden. De omgevingsambtenaren zijn dan wel aangewezen, de nieuwe procedures zijn bestudeerd en grotere computerschermen zijn aangekocht. Maar er is nog geen praktijkervaring. De afgelopen maanden werd bovendien veel gebruik gemaakt van overgangsmaatregelen zoals het gebruik van WeTransfer en USB-sticks. Straks moeten de gemeentes echter van het ene moment op het andere overschakelen op nieuwe procedures én volledig digitaal werken tegelijkertijd. Dat wordt geen sinecure.