Meer dan 1.200 architecten ondersteunen tweede ingebrekestelling minister Schauvliege

21 december 2017

Architecten hebben massaal gereageerd op onze oproep van afgelopen dinsdag i.v.m. het digitale loket voor bouwaanvragen. Meer dan 1.200 architecten hebben dit mee ondertekend. Een overduidelijk signaal voor minister Schauvliege, die vandaag nog door NAV in gebreke zal worden gesteld. In haar antwoord in het Vlaams Parlement minimaliseert zij de feiten nochtans flagrant. Naast de 1.200 handtekeningen liegen de meldingen op ons secretariaat er nochtans niet om: het loket is op dit moment onwerkbaar. NAV ijvert dan ook voor een overgangsperiode voor wie een aanvraag in het DBA-loket dit jaar niet meer doorgestuurd krijgt.

Ingebrekestelling onvermijdelijk

 

Bij NAV weten we dat, naast de vele probleemdossiers, een aantal aanvragen via het loket ook zonder problemen de finish haalt. De vele reacties en steun voor onze actie bewijzen echter dat dit (helaas) om een minderheid gaat. Laat ons duidelijk zijn: NAV gaat liever een dialoog aan dan het conflictmodel te hanteren. De ingebrekestelling komt er dan ook na vele pogingen om die dialoog aan te gaan. Wanneer we echter systematisch merken dat de verzuchtingen van architecten niet gehoord worden, dan rest ons geen andere mogelijkheid.

 

Zwakke reactie van minister

 

Gisteren hebben twee Vlaams volksvertegenwoordigers, met input van NAV, minister Schauvliege over de kwestie ondervraagd in het parlementair vragenuurtje. De laconieke reactie van de kant van de minister bewijst dat men geen idee heeft welke impact de problemen hebben voor de job van architecten in deze eindejaarsperiode.

 

  • Zo verklaarde zij dat, omdat het systeem voor de digitale bouwaanvragen binnen een tiental dagen toch verdwijnt, het weinig zin heeft om deze week nog extra capaciteit te voorzien. Dit was ons vorige week, bij de eerste meldingen, nochtans beloofd.
     
  • Minister Schauvliege verwees ook naar een brief die zij eerder via de Orde aan alle architecten heeft laten bezorgen met de vraag om de aanvragen vóór 1 december te bezorgen, net omdat men in de eindejaarperiode een piek voorspelde. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat men meent dat de capaciteitsproblemen het probleem van de architecten zijn en niet van de overheid. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor een systeem dat al zeker 7 jaar in de steigers staat en al vele miljoenen euro’s heeft gekost.
     
  • Zij ontkende ook dat het loket deze week niet beschikbaar zou zijn en stelde dat het enkel om vertragingen gaat. Ook dat is pertinent onjuist. Dat bewijzen screenshots die architecten die het loket gebruiken ons bezorgen.

 

Overgangsmaatregel noodzakelijk

 

NAV wil een oplossing voor architecten die op 31 december moeten vaststellen dat hun bouwaanvraag door de technische problemen niet doorgestuurd kon worden. Wij ijveren voor een (retro-actieve) overgangsperiode zodat voor die gevallen een vergunningsaanvraag alsnog in 2018 via het DBA-loket kan gebeuren, volgens de voorschriften en eisen van 2017.


Hopen op performant omgevingsvergunningsloket

 

Minister Schauvliege verwacht wel beterschap met de opvolger, het systeem voor het digitale omgevingsloket dat op 1 januari start. Dat systeem heeft volgens Schauvliege "stresstests" doorstaan en zou volgens haar voldoende robuust moeten zijn om grote pieken op te vangen. Toch sluit zij problemen niet uit, zo verklaarde zij gisteren. NAV wil geen derde uitstel van de invoering van dit omgevingsloket, maar ziet 1 januari wel met grote bezorgdheid tegemoet. NAV volgt de situatie op de voet en zal, indien nodig, bijkomende actie ondernemen.