Nieuws

Filip De Rynck: 'De betonstop, een fata morgana'

3 januari 2018

De betonstop is een goed idee, maar de maatregelen van de Vlaamse regering staan er haaks op, waarschuwt hoogleraar Bestuurkunde Filip De Rynck in De Standaard. De nieuwe wetten vergemakkelijken verdere verkaveling van de openbare ruimte, die sowieso al in een stroomversnelling zat door de aangekondigde stop, klinkt het.

“In haar Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen pleitte de Vlaamse regering ferm voor doordachte verdichting in steden en dorpen. Vanaf 2040 zou er een absolute stop komen op het aansnijden van open ruimte. De Vlaamse Bouwmeester probeert als missionaris van deze visie heel Vlaanderen te bekeren. Hij doet dat in een beleidsvacuüm, want dat Witboek heeft geen juridische status: het is een document vol goede intenties.”

 

“Achter de schermen zijn nu de onderhandelingen tussen de kabinetten bezig over de omzetting van die papieren retoriek in een wettelijk kader. De lat zakt, de principes verwateren. Mijn voorspelling voor 2018: van verplichtingen ten aanzien van gemeenten om te verdichten en open ruimte te sparen zal niet veel overblijven.”

 

“Op dit moment nog meer ruimte geven aan dit soort gemeentebesturen is inciviek beleid, zou de Vlaamse Bouwmeester zeggen. Mocht ik het Witboek zijn, dan sloeg ik nu zwart uit. Voeg dat bij de beperkte territoriale focus van de gemeenten die, zoals Machelen, alleen kijken naar het eigen kleine administratief gebied en naar de opbrengst van de eigen fiscaliteit en de balans is duidelijk.”

 

Daarom zijn er grotere gemeenten nodig, vindt De Rynck. “Op een groter gebied kunnen grotere gemeenten meer investeren in deskundigheid en beter afgewogen ruimtelijke keuzes maken. Hoe meer gemeenten, hoe kleiner het politieke territorium en hoe meer de open ruimte daar het slachtoffer van is.”