Nieuws

Verduidelijking economische inspectie

19 januari 2018

Vrijdag stuurden we u een e-mail met uitleg over hoe u zich kunt voorbereiden op een economische inspectie, meer bepaald op uw informatie- en transparantieverplichtingen als architect.

In die e-mail stuurden we u een overzicht van de toepasselijke wetgeving, gemaakt door de FOD Economie, en een checklist zoals die door de inspectie gebruikt wordt.

 

De leidraad 'Algemene informatieverplichtingen vrije beroepen' kan u hier downloaden.

 

Naar aanleiding hiervan kregen we van architecten een aantal vragen tot verduidelijking: wat bedoelt men op de checklist met ‘info vergunningsstelsel’, ‘info gereglementeerde beroepen’, ‘De gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit’ en ‘De gedragscode(s) waaraan de onderneming eventueel onderworpen is en de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd’.

 

Vermeldingen op website (en Facebook)

Toelichting van de FOD Economie

Voorbeelden

 

Een aantal zaken uit de checklist spreekt voor zich, en zijn op uw website normaal al vermeld (vb. adresgegevens en e-mailadres).

M.b.t. bovenstaande punten is het aan te raden op uw homepage het volgende te plaatsen:

 

 

Een aantal voorbeelden van confraters vindt u hier en hier.

 

Vermeldingen op de contracten

 

Voor de vermeldingen op de contracten conform deze verplichtingen verwijzen we graag naar de modelcontracten van verzekeraars AR-CO en Protect, die hierop zijn nagekeken en aangepast waar nodig. Deze  modelcontracten kunnen gedownload worden via onze website.

 

Vermelding in Kruispuntbank

 

Als vrije beroeper moet ook u als architect in de kruispuntbank geregistreerd staan. Let er daarbij op dat ook het adres van de vestiging is ingevuld. Als dit nog niet het geval is, neem dan contact op met uw ondernemingsloket. Hou hierbij rekening met mogelijke extra kosten.

 

Bijsturen is mogelijk

Indien de Inspectie een of meerdere inbreuken vaststelt, dan hoeft dat geen ramp te zijn. U krijgt dan een maand de tijd om u alsnog in regel te stellen.

 

 

Nuttige links
Bericht op de website van de FOD Economie

Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina? Dan moet u er volgende informatie op vermelden.