Nieuws

Het NAV ondernemersatelier: ready for the giant leap

Arch. Kati Lamens, voorzitter NAV • 31 januari 2018

In nagenoeg elke architect gaat er een ondernemer schuil, dat is inherent aan ons beroep. Heel wat architecten kiezen op zeker ogenblik voor een eigen bureau, hetzij via een overname, een ingroeiproces of een bundeling van de krachten met collega’s. In het gros van de gevallen hebben ze op dat ogenblik al meerdere jaren praktijk op de teller en kennen ze het eigenlijke architectenberoep door en door. Maar ondernemen vergt nieuwe en heel andere kennis en capaciteiten. De op het eerste gezicht ‘small step’ van ontwerp, bestek en uitvoering naar de dagelijkse leiding van een architectenbureau is in de feiten een ‘giant leap’.

Om architecten bij die gedurfde sprong te ondersteunen, heeft Netwerk Architecten Vlaanderen het ondernemersatelier opgezet. Essentieel is dat u als zaakvoerder van een architectenbureau dat maximaal vijf jaar bestaat, terecht kunt in dit atelier voor concrete en praktische ondersteuning en tips & tricks. Collega’s die het traject van startende ondernemer al achter de rug hebben, delen met u hun kennis en ervaring, wijzen u op de spreekwoordelijke boobytraps en trachten uw vragen zo gericht mogelijk te beantwoorden.

 

Met het ondernemersatelier wil NAV de voortschrijdende professionalisering van de sector een extra zetje geven. Want in het beoefenen van architectuur staan we heel ver en oogsten we wereldwijd applaus. Maar in het runnen van de ateliers die het mogelijk moeten maken om de kunst en kunde van de architectuur te blijven verkennen en verbeteren, is er nog werk aan de winkel. Financiële planning, een doeltreffend HR-beleid, een bewuste keuze van projecten op basis van rendement én uitstraling, een optimale communicatie met alle betrokken partners, een gezond verdienmodel dat ruimte creëert voor investeringen in kennis, kwaliteit en nieuwe technologieën: al die bouwstenen zijn broodnodig voor de uitbouw van een geslaagd architectenbureau.

 

Geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in voor het allereerste atelier. Misschien begeleidt u dan over x aantal jaar zelf een nieuwe lichting van durvers. Staat u al verder als zaakvoerder en is het ondernemersatelier daarom minder interessant voor u? Ontdek het traject ‘Schaalvergroting’. Dat is namelijk op het lijf geschreven van de al meer ervaren ondernemer.