Nieuws

Nieuwe NAV-verzamelmap: 'Het ventilatievoorontwerp'

1 februari 2018

Met haar pocketuitgaves distilleert NAV al sinds jaar en dag de meest relevante info over een actueel topic voor architecten. Met haar nieuwste naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' levert ze opnieuw een huzarenstuk af. De publicatie behandelt in ca. 150 blz. alles wat een ontwerper moet weten. De map, opgedeeld in uitneembare katernen, bevat een handig stappenplan: van de keuze voor het systeem tot het bepalen van de aansluiting met de buitenwereld. U vindt er de ontwerprichtlijnen in 14 stappen, twee cases die bij elke stap worden besproken, plannen en een checklist.

Voor elke bouwaanvraag voor een residentieel project na 1 januari 2016 moet bij de EPB-startverklaring een ventilatievoorontwerp (VVO) gevoegd worden. Bovendien is het uiteraard belangrijk dat een architect van bij de start van het ontwerp rekening houdt met de ventilatie.

 

Ter ondersteuning van de gesprekken met de bouwheer overloopt deze publicatie enkele algemene, maar toch belangrijke aandachtspunten. Vervolgens behandelen de auteurs in 14 stappen de te nemen beslissingen om te komen tot een doordacht ventilatievoorontwerp. Deze 14 stappen worden grondig toegelicht en afgetoetst aan 2 cases. De auteurs zijn arch. Saskia Gabriël en ir.-arch. Pol Van Acoleyen, adviseurs van het energieconsulentenproject van NAV onder coördinatie van arch. Angeliques Verspeurt, coördinator energieconsulentenproject NAV.

 

Deze map kwam er met de steun van SECO.

 

Klik hier om de map te bestellen.

  • Ca 150 blz.
  • 3 hoofdstukken, gescheiden met tabbladen: 1. Het stappenplan; 2. Toelichting van een case ‘systeem C’; 3. Toelichting van een case ‘systeem D’
  • Geïllustreerd met plannen, concrete ontwerptips en een handige checklist
  • Elke stap bestaat uit een met oognietjes gebundelde, uitneembare katern
  • Het geheel is gebundeld in een handige ringmap
  • Prijs voor NAV-leden: € 50,00
  • Prijs voor niet NAV-leden: € 70,00
  • Verzendkosten: 15 euro