Nieuws

'De Vlaamse stad van de toekomst is dorps'

8 februari 2018

Om te voorkomen dat de betonstop een fata morgana wordt, moet de overheid dringend inzetten op een nieuw stedelijk toekomstbeleid. 'Onze steden hebben nood aan een make-over,' schrijft Thomas de Jong in een opiniestuk op Knack.be.

De stad is voor veel mensen te duur, te druk en heeft te weinig groene ontmoetingsplekken, aldus de Jong. Daarom stelt hij in zijn opiniestuk enkele oplossingen voor.

 

Woningprijzen

 

"Om de hoge woningprijzen te counteren, kunnen duurzame fiscale maatregelen werken als sturend instrument van woonbeleid. Zo zou (nieuwbouw)vastgoed in de stads- of dorpskern gericht goedkoper kunnen gemaakt worden door de btw en de registratierechten te verlagen. Bouwprojecten in de stad of dorpskern moeten immers voldoen aan dezelfde energiebesparende voorwaarden terwijl een betere duurzaamheidsscore inherent is aan hun locatie."

 

Groen

 

"Wat betreft het belang van groen en buitenruimte in de stad: daar ligt een deel van de oplossing in de verandering van eigendom naar gedeeld gebruik van ontspannings- en ontmoetingsplekken. Publieke parken en pleinen, en private en semipublieke buitenruimtes moeten nog meer dan vandaag als één geheel beschouwd worden bij stadsontwikkelingsprojecten."

 

Verkeersdrukte

 

"Uiteraard moet er ingezet worden op meer en beter openbaar vervoer in de stad. Maar de vraag naar parkeerruimte voor auto's gaat op korte en zelfs middellange termijn niet verdwijnen. Belangrijk is wel met welke oplossingen die vraag wordt beantwoord. Gaan we blijven voorzien in monofunctionele ondergrondse parkings die later, als de vraag naar parkeerruimte is verminderd, geen nieuwe bestemming kunnen krijgen? Of maken we de keuze om flexibele ruimtes te bouwen die nu kunnen gebruikt worden als parking maar later een nieuwe gemeenschappelijke of buurtgerichte bestemming kunnen krijgen."