Nieuws

Inwerkingtreding Omgevingshandhaving: 1 maart 2018

VVSG • 6 maart 2018

Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 9 februari 2018 het Besluit van de Vlaamse Regering ‘betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten’ definitief goedgekeurd.

Dit besluit bepaalt de datum van inwerkingtreding van het Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014 alsook van het besluit zelf, nl.op 1 maart 2018. Het besluit werd op 28 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

De nieuwe regeling introduceert talrijke wijzigingen inzake de handhavingsprocedures op het vlak van ruimtelijke ordening. Nieuw is vooral dat er - naast het stakingsbevel tijdens de werken - meer mogelijkheden zijn om bestuurlijk op te treden: de gemeente moet niet altijd eerst via de rechter. Zo zal de gemeente zelf een 'last onder dwangsom' kunnen opleggen om een overtreding ongedaan te maken.

 

De nieuwe regels komen er naar aanleiding van de omgevingsvergunning en spiegelen zich aan het milieuhandhavingsdecreet. Er blijven weliswaar nog substantiële verschillen bestaan tussen beide handhavingsstelsels, ook al gaat het over dezelfde vergunning.

 

Ook de handhaving van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten blijft afzonderlijk verlopen volgens het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.