Nieuws

Nieuw manifest voor eerlijk samenwerken met de creatieve industrie: Creative Fair Play

8 maart 2018

Flanders DC en Creative Network, een portfolio-platform voor ondernemers uit de creatieve sector, lanceren samen Creative Fair Play, een positief manifest met 7 richtlijnen en best practices om duurzame, succesvolle samenwerking met creatieve ondernemers mogelijk te maken. Ze doen dit met de steun van een reeks netwerkorganisaties uit de brede creatieve sector. Flanders DC en Creative Network roepen zowel ondernemers uit de creatieve sector als opdrachtgevers op om de best practices mee uit te dragen via hun website en sociale media. Wie dat wil kan het speciaal hiervoor ontwikkelde Creative Fair Play-logo opnemen in eigen communicatie als intentieverklaring om aan te geven dat hij/zij de regels van Creative Fair Play volgt.

Beeld: Charlotte Dumortier

“Vlaamse creatives zijn het beu om gratis te werken."
“Kan wie subsidies krijgt zelf eerlijke bedragen betalen, aub?”

 

Deze veel gedeelde krantenkoppen van de voorbije jaren geven aan dat het vandaag niet eenvoudig is om creatieve ondernemer te zijn in Vlaanderen. De waarde van creativiteit is subjectief en opdrachtgevers weten niet altijd welk werk schuil gaat achter een freelance job die ze uitbesteden. Nog steeds wordt er gratis werk gevraagd, onder het mom van portfolio-jobs of ‘open wedstrijden’. “Snel een logo tekenen of wat foto’s maken, hoeveel tijd kan dat kosten?”, is de teneur. Ook in Nederland kennen ze deze uitdaging trouwens, waar de hashtag #tegendebakker enkele jaren geleden veel frustraties kanaliseerde.

 

Het contrast tussen woord en daad lijkt groot. In een bevraging van PWC bij Belgische bedrijfsleiders kwamen ‘creativiteit en innovatie’ (62%) na ‘leiderschap’ (72%) als tweede belangrijkste groeifactor naar voren. Liefst 88% van de Belgische CEO’s (versus 77% wereldwijd) heeft moeilijkheden bij het vinden van creatief en innovatief talent.

 

Voor Flanders DC en Creative Network hét bewijs dat er veel te winnen is bij een evenwichtige samenwerking met ondernemers uit de creatieve sector. Maar creatief werk is bij uitstek gebaat met een goede verstandhouding en duurzaam vertrouwen tussen opdrachtgever en ontwerper/maker/uitvoerder. Eerder dan te klagen over de moeilijke omstandigheden, stellen beide organisaties daarom voor om een kader met gedeelde afspraken te creëren. Een win win situatie waarbinnen creativiteit kan gedijen.

 

Op www.creativefairplay.com wordt in drie talen en met de steun van (op het ogenblik van de lancering) negen netwerkorganisaties uit de sector een lijst met 7 positieve, wederzijdse engagementen gelanceerd, die je in de pdf onderaan dit bericht in detail kan raadplegen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Deze best practices werden opgesteld na een uitgebreide consultatieronde bij ondernemers uit de sector, en hebben hun nut bewezen als bindmiddel om succesvol samen te werken. Zowel in het voordeel van de creatieve ondernemer als in dat van de opdrachtgever.

 

Door deze richtlijnen neer te schrijven wil men zorgen voor duidelijkheid en geeft men aan beginnende én gevestigde ondernemers een referentiedocument waar ze naar kunnen verwijzen, ook in contacten met klanten.

 

Creative Fair Play wordt reeds ondersteund door volgende organisaties: ACC Belgium, Antwerp Powered By Creatives, The Maffia, Netwerk Architecten Vlaanderen, Mediarte, Kunstwerkt, Ministry of Makers, Febelgra en Cultuurloket.