Innovatie

INDIA-NATIE draagt bij aan gezond stedelijk weefsel

9 maart 2018

De wijk Het Eilandje in Antwerpen is in volle vernieuwing. Het ene na het andere nieuwbouwproject ziet er het levenslicht in het kader van de nieuwe stadsontwikkeling. Zo ook INDIA-NATIE, een project van Cuypers & Q Architecten, VDCA Architecten, POLO Architects en PULS Architecten. Het bestaat uit vier gebouwen, die elk de naam van een Indische specerij kregen: KESAR, JAIPAL METI en PAI.

Foto: Kingspan

Project: India-Natie

Opdrachtgever: Urban Estates Cadix

Architecten & Partners: Cuypers & Q Architecten, VDCA Architecten, POLO Architects en PULS Architecten

Locatie: Madrasstraat / Binnenvaartstraat, Antwerpen

In deze wijk gaan haven en stad hand in hand. Dat zorgt voor een speciale sfeer. Het bouwblok INDIA-NATIE weerspiegelt deze gelaagdheid. De architectuur draagt bij aan een gezond stedelijk weefsel in deze bruisende wijk. De gebouwen voorzien dan ook in diverse functies: grondgebonden stadswoningen, appartementen met ruime terrassen, penthouse woningen met panoramische zichten, ruimte voor winkels, horeca, zelfstandige beroepen en kantoren. Dit uitgebreide pallet wordt ondersteund door diverse faciliteiten, zoals een ruime fietsenparking, een ondergrondse parkeergarage en een collectieve binnentuin.

 

Passief

 

INDIA-NATIE heeft bijzondere ambities op vlak van duurzaamheid. De gebouwen beantwoorden aan de passiefstandaard. Ze verbruiken een minimum aan energie, waardoor ook hun CO²-uitstoot maximaal beperkt blijft. De geveldikte is afgestemd op deze doelstelling. De raamoppervlakte is geoptimaliseerd om zo goed mogelijk de voordelen van de zon te benutten en het warmteverlies in de winter te beperken.
Verder zorgen een hoge compactheid, een zeer hoge isolatiegraad, een efficiënte warmterecuperatie uit de ventilatielucht, het gebruik van passieve koeling en duurzaam materiaal- en watergebruik voor een onevenaarbaar resultaat op vlak van duurzaamheid.
 

Beperkte geveldikte

 

De geringe geveldikte, de compactheid en de hoge isolatiegraad werden mede mogelijk gemaakt door de gebruikte isolatieplaten: de Kingspan Kooltherm K8 resolschuim spouwplaten. Een dergelijke dunne gevelconstructie heeft meerdere voordelen. Naast de toename aan bewoonbare oppervlakte is er ook de fijnere afwerking die voor een architecturale meerwaarde zorgt. Ook het feit dat er meer daglicht in het gebouw kan dringen zorgt voor een groter comfortgevoel bij de gebruikers van het gebouw.


Kooltherm® K8 resolschuim Spouwplaat

 

Voor het isoleren van de gevels werd geopteerd voor de Kooltherm K8 Spouwplaat van Kingspan Insulation. De isolatieplaat Kingspan Kooltherm K8 werd speciaal ontwikkeld voor spouwmuren en onderscheidt zich door zijn lambdacoëfficiënt van slechts 0,020 W/m·K. Hiermee overtreft dit materiaal duidelijk de thermische prestaties van PIR (0,022 W/m.K) – de isolatie die het vaakst gebruikt wordt voor spouwmuren.

 
Bouwfysisch de meest voordelige isolatie

 

Micro-geperforeerde composiet aluminiumfolie (dampopen, reflecterend) aan beide kanten, voor een betere regulatie van damptransport en het uitsluiten van condensatie.
Minimaal 90% gesloten cellen heeft twee grote voordelen: een constante thermische prestatie, ook op langere termijn, en het aftapen van de naden is hierdoor ook niet verplicht.

© Kingspan

Het Project

 

Het project maakt deel uit van de nieuwe stadsontwikkeling op het Eilandje in de Cadixwijk. De vermenging van haven en stad geeft deze wijk een dynamisch, afwisselend en ietwat eigengereid karakter. Het bouwblok ‘India-Natie’ geeft vorm aan een maatschappelijke gelaagdheid en tracht op die manier bij te dragen tot een gezond stedelijk weefsel in deze nieuwe stadswijk. Geen monotone functie maar een divers palet aan verweven functies: grondgebonden woningen, appartementen met ruime terrassen, penthouse-woningen met panoramische zichten, ruimte voor winkels, horeca, zelfstandige beroepen en kantoren en ondersteunende functies zoals een ruime fietsenparking en parkeergarage en tenslotte een collectieve binnentuin. De binnentuin vormt een groene oase met bijzondere aandacht voor spelende kinderen.

 

De programmatische diversiteit van het blok komt ook tot uitdrukking in de architectuur: acht architectenbureaus werken het bouwblok gemeenschappelijk uit. De uitdaging bestond erin om, binnen de krijtlijnen van het masterplan, een divers maar samenhangend stuk stad te genereren. Een delicate balans tussen eigenheid en samenhang diende gevonden te worden.


Het door POLO Architects ontworpen kantoorgebouw Madras – op de hoek van het bouwblok – bestaat uit een dragende structuur in gewapend beton (met een voorziene levensduur van meer dan 100 jaar) die in ruimtelijke flexibiliteit op lange termijn voorziet. Enkel de gevels en kernen (trappen, liften) zijn dragend, waardoor grote, kolomvrije vloeroppervlakten ontstaan. Door de toepassing van lichte scheidingswanden en aangepaste technieken kan het gebouw zonder ingrijpende renovatiewerken gemakkelijk aangepast worden aan toekomstige noden. De gekozen gevelmodule – een repetitie van dragende penanten op 135cm tussenafstand – biedt naast een functionele module voor kantoorinrichting, ook een aantrekkelijke beeld. Het resultaat is een gebalanceerd geheel met verticale geleding, als verwijzing naar de historische pakhuis-architectuur. Het geheel vormt een ensemble van karaktervolle panden in de weidse en weerbarstige context van de oude haven.

Elk van de gebouwen van dit nieuwe bouwblok voldoet aan de passiefstandaard. Compactheid van de gebouwde volumes, een zeer hoge isolatiegraad, efficiënte warmterecuperatie uit de ventilatielucht, het aanwenden van passieve koeling en duurzaam materiaal- en watergebruik leiden tot het gewenste, duurzame resultaat.