Nieuws

Hendrik Schoukens: “Het lijkt alsof bebouwde oppervlakte heilig is verklaard”

13 maart 2018

Milieujurist Hendrik Schoukens is niet mals voor de 'Codex-trein', die eind 2017 doorheen het Vlaams Parlement raasde. "Met die trein moet die vermaledijde betonstop eindelijk realiteit worden, maar die trein lijkt de verkeerde wissel te hebben genomen", schrijft hij in een opiniestuk op Knack.be.

"Van een uitdoofbeleid voor bepaalde, beleidsmatige ongewenste vormen van lintbebouwing en zonevreemd gebruik, valt weinig terug te vinden. Het lijkt wel alsof de bebouwde oppervlakte heilig is verklaard. Maar vergt de realisatie van de betonstop ook niet dat in bepaalde gevallen bijkomende open ruimte wordt gecreëerd en dus bepaalde constructies op termijn worden afgebroken?"

 

"Er komt gelukkig nog een tweede decreet aan, het zogenaamde 'Instrumentendecreet'. En dat decreet zal voorzien in nieuwe instrumenten, zoals de verhandelbare ontwikkelingsrechten, die volgens sommigen ervoor zullen zorgen dat de betonstop zichzelf zal financieren. Maar de verderzetting van het ad hoc-beleid zal ook het verlenen van die bouwrechten bemoeilijken. Want kan iemand nog nagaan wat nu juist de wettelijke baseline is in een bepaald gebied wanneer er een wetgevend kader bestaat dat gekenmerkt wordt door uitzonderingsbepalingen?"

 

"Zomaar via decreet waardevolle gebieden open stellen voor bijkomende bebouwing of andere activiteiten lijkt niet mogelijk zonder voorafgaand plan-MER, hetgeen men hier heeft nagelaten. De inperking van de beroepsrechten voor burgers valt moeilijk te verenigen met enkele internationale milieuafspraken. En ook de afzwakking van de rechtsbescherming is op juridisch drijfzand gegrondvest."

 

Voor Schoukens is het duidelijk: "Als de betonstop ooit realiteit wordt, zal dat in de eerste plaats de resultante zijn van de acties van kritische burgers, milieuverenigingen en actiecomités."