Nieuws

Bouwmeester: 'Betonstop is goedkoper dan niets doen'

5 april 2018

Leo Van Broeck kan geen enkele reden bedenken waarom de regering niet zou instemmen met de betonstop. Aarzelen getuigt van onvoldoende politieke moed, schrijft hij in een opiniestuk in De Standaard.

"Onze ruimtelijke ordening en versnippering zijn een regelrechte ramp", aldus Van Broeck in De Standaard.

 

"Het is uiterst verwonderlijk dat er nog vragen rijzen over de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). De betonstop is door Europa opgelegd aan alle lidstaten tegen 2050, het enige wat Vlaanderen doet, is die vervroegen naar 2040. Als het huis in brand staat, zou geen enkele ideologie tegen blussen mogen zijn. Geen enkel beleidsplan zal ooit perfect zijn (en het BRV is dat evenmin, het mag van mij best wat krachtiger en sneller gaan), maar aarzelen getuigt van onvoldoende politieke moed en een gebrek aan verantwoordelijkheidszin."

 

"Het BRV is een belangrijke en noodzakelijke stap in de goede richting. Niets doen zal veel duurder zijn dan planschade te moeten vergoeden. Bovendien zal het met die vergoedingen best meevallen. In die gevallen waar men suburbane bouwrechten wegneemt en ruilt voor gelijke bouwrechten op centraal gelegen plaatsen nabij openbaar vervoer, zal geen vergoeding nodig zijn. Daarbij komt dat het overaanbod aan gronden de te vergoeden grondwaarde zal doen dalen."

 

"We hebben destijds in de gewestplannen veel te veel woongebied en woonuitbreidingsgebied afgebakend. In Vlaanderen verwachten we nog circa 1,2 miljoen bijkomende inwoners tegen 2060 à 2070 (vanaf dan zal bij ons en elders in de wereld de bevolking beginnen te dalen). We hebben door mogelijke verdichting al voor 2,2 miljoen bijkomende inwoners plaats in het huidige ruimtebeslag (maar dat is theorie, omdat niet al die capaciteit ontwikkelbaar is). En in woongebied en woonuitbreidingsgebied hebben we plaats voor nog eens 5 à 6 miljoen bijkomende inwoners."

 

"We staan voor een uniek keuzemoment: kiezen we voor meer van hetzelfde, met behoud van de bekende problemen? Of kiezen we voor een betere maatschappij, een gezonde economie, betere woningen, meer natuur, meer fiets, meer en beter openbaar vervoer, minder fijn stof, minder klimaatopwarming, lagere belastinguitgaven, minder verkeersdoden en minder stinkende auto’s in de steden?"