Nieuws

VC-CS en NAV slaan de handen in elkaar

12 april 2018

NAV en VC-CS, de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren, ondertekenden recent een samenwerkingsprotocol.

VC-CS is de erkende beroepsvereniging  voor veiligheidscoördinatoren tijdelijke en mobiele  bouwplaatsen. De vereniging werd in maart 2000 opgericht om de in ons land aanwezige veiligheidscoördinatoren samen te brengen in een vereniging die als spreekbuis zou fungeren tegenover de andere partners van de bouwsector en tegenover de buitenwereld. VC-CS behartigt de gemeenschappelijke belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid. De Raad van Beheer van VC-CS is samengesteld uit zelfstandigen, werknemers, architecten en ingenieurs afkomstig uit alle landsdelen.

 

Door haar maatschappelijke inzet ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op bouwwerven is VC-CS bijgevolg een belangrijke stakeholder in de bouwsector. Door de ondertekening van dit protocol engageren VC-CS en NAV zich tot een structurele samenwerking om de dienstverlening naar hun leden te optimaliseren. Beide doelgroepen kunnen op deze manier beter geïnformeerd worden, wat de kennis bij en het respect voor architecten en veiligheidscoördinatoren ten goede komt.

 

Voor een aantal initiatieven slaan NAV en VC-CS de handen in elkaar. Zo zal de pocket veiligheidscoördinatie nog dit voorjaar een update krijgen en engageren beide beroepsorganisaties zich om op te treden als adviseur voor het beantwoorden van helpdeskvragen. Ook de weg naar het organiseren van gezamenlijke infosessies of opleidingen is op deze manier geopend.