Opinie

"Omgevingsloket: het kan beter"

Arch. Kati Lamens, voorzitter NAV • 19 april 2018

Het omgevingsloket is in principe een goede zaak. Digitalisering en vereenvoudiging kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dan moet het loket wel naar behoren functioneren. En daar is nog heel wat werk aan de winkel. Een korte en slechts gedeeltelijke diagnose.

Als het gaat om een niet-gemengd dossier, zijn architecten als enige partij verplicht om de digitale aanvraag te ondertekenen. De bouwheer mag dat vrijwillig doen, maar kan evengoed volledig uit beeld verdwijnen. Wat als hij zich achteraf distantieert van de aanvraag?

 

De ondertekening doen we vreemd genoeg als architect-natuurlijke persoon voor onze architect-vennootschap. Een vreemde evolutie, gezien de wet-Laruelle. Als een dossier een milieuluik omvat, kijkt de bouwheer voor de samenstelling ervan automatisch naar de architect. Nochtans behoort dit niet tot ons standaardtakenpakket. Wellicht moeten we dat dan maar beschouwen als een promotie tot milieucoordinator?

 

Terwijl de architect in een uiterst ongemakkelijke positie wordt gedirigeerd, staat de deur wagenwijd open voor misbruiken. Of de ondertekenaar van de vergunningaanvraag daadwerkelijk het architectenberoep mag uitoefenen, wordt op geen enkele manier gecheckt. Een koppeling met het digitale visum van de orde van architecten schittert door afwezigheid. De orde tracht dat euvel op te vangen met steekproeven. De waterdichtheid daarvan evenaart die van een spouwdrainagemembraan in karton.

 

Bovendien is het een koud kunstje om te ontsnappen aan de vergunningsplicht en de EPB-toepassing, door renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden hetzij in porties op te delen en in te dienen, hetzij te verkleden als een veranda. Daarmee ondermijnt de overheid haar eigen spelregels en klimaatdoelstellingen.

 

Bovenstaande vaststellingen zijn relatief gemakkelijk op te lossen. NAV heeft drie concrete voorstellen voor de bevoegde minister en haar administratie. Een: laat de bouwheer mee zijn aanvraagdossier ondertekenen, waardoor hij zich akkoord verklaart met de inhoud. Twee: baken een duidelijk onderscheid af tussen de werken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de architect en die van de milieucoordinator, en maak het de architect mogelijk aan te geven dat het dossier geen milieuaspecten omvat. Drie: leg een automatische koppeling met de database van de orde.

 

U ziet, wij architecten zijn constructieve partners.